Weblogs

Peter Smit

Wethouder Verkeer in de gemeente Den Haag

| 1 | 2 | ... | 8 | 9

Regio Haaglanden: Betere bereikbaarheid voor gezonde economie

Haaglanden kent een bijzondere Beter Benutten aanpak. We hebben net als de andere regio’s een trio, en daarin vertegenwoordig ik de regionale overheid en Ab van der Touw, CEO van Siemens Nederland, het bedrijfsleven. Met ons is er nog een flink aantal ambassadeurs actief. We hebben onze regio opgedeeld in vijf gebieden en in elk gebied trekken een bestuurder en werkgever de kar om zo de bereikbaarheid te verbeteren en economische kansen te creëren.
Peter Smit | Bedrijven, Reizigers | Haaglanden | 06-02-2013

Anders denken, anders doen

Nederland is een drukbevolkt land, met vaak volle wegen en volle treinen. We moeten dus blijven werken aan bereikbaarheid, zodat mensen en goederen op tijd komen waar ze moeten zijn. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling. En die kan juist nu wel wat steun gebruiken.
Melanie Schultz van Haegen | Reizigers | 01-12-2012

Bedrijven trekken de kar

Het Platform Slim Werken Slim Reizen zich de afgelopen ingezet om slim werken en slim reizen te stimuleren. Daarbij hebben we veel bereikt. Het belangrijkste dat we gezamenlijk met al die partners bereikt hebben, is dat het Platform niet langer nodig is. In de afgelopen jaren hebben we een onomkeerbare beweging in gang gezet, waarbij slim werken en slim reizen een enorme impuls heeft gekregen. Natuurlijk moeten er nog dingen gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat werkgevers, werknemers, overheden en aanbieders dat gezamenlijk oppakken.
Lodewijk de Waal | 19-11-2012
| 1 | 2 | ... | 8 | 9