Weblogs

Andries van Daalen

Programmadirecteur wehkamp.nl en lid bestuursteam Zwolle Kampen Netwerkstad (ZKN)

| 1 | 2 | ... | 7 | 8 | 9 |

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Bottom-up met ondernemers

Het hoofdkantoor van wehkamp.nl is een van de grotere bedrijven in de regio Zwolle-Kampen. Voor mij is het daarom niet meer dan logisch dat ik me inzet voor de bereikbaarheid van de regio. De druk op mobiliteit neemt almaar toe en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is van belang daar oplossingen voor te vinden.
Andries van Daalen | Bedrijven | Zwolle-Kampen | 12-06-2013

Regio Amsterdam: Minder files op het land en op het water

In de metropoolregio Amsterdam en dan met name rondom Amsterdam met zijn grote bedrijvigheid en vele forensen, is er een permanente druk op de beschikbare wegencapaciteit. Vooral in de spits is een soepele doorstroom van het verkeer niet vanzelfsprekend. En dat is een belemmering voor een verdere economische groei van de regio. Een goede bereikbaarheid door de lucht, over het water, het spoor of de weg is essentieel om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven te bieden.
Elisabeth Post | Amsterdam | 11-06-2013

Regio Groningen-Assen: 'Fietsmobiliteit staat voorop'

Het hoofdkantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is gevestigd vlak bij het Europapark, ten zuidoosten van Groningen. Er gebeurt veel in dit gebied. Zo is eind vorig jaar het nieuwe NS-station Europapark geopend en wordt in 2015 gestart met werkzaamheden om de huidige zuidelijke ringweg te verbeteren. Die werkzaamheden duren naar verwachting zo’n vier jaar.
Piet Koehorst | Logistiek | Bedrijven | Groningen-Assen | 14-05-2013

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Zwolle moet in de top tien van gastvrije steden

‘Een gastvrije regio en stad, dat is onze ambitie en die ambitie willen we realiseren door een goede bereikbaarheid. Dat was onze voornaamste motivatie om aan te sluiten bij het programma Beter Benutten’, aldus Scheper.
Michiel Scheper | Zwolle-Kampen | 26-04-2013

Regio Maastricht: Betere bereikbaarheid dankzij mobiel werken

De regio Maastricht is populair. Mensen wonen, werken en recreëren er graag. Die populariteit heeft ook een keerzijde: het autoverkeer in en rond Maastricht neemt toe, evenals de druk op de bestaande infrastructuur. Langdurige wegwerkzaamheden, zoals de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de capaciteitsvergroting van de Noorderbrug, versterken dit effect.
Harry Odenhoven | Spitsmijden | Reizigers | Maastricht | 10-04-2013

Beweging op gang brengen

Gekscherend zeg ik wel eens, mijn baan bestaat in een notendop uit zitten, luisteren en praten. Tijdens die gesprekken en overleggen die ik voer zowel binnen als buiten het ministerie is het voor mij juist de uitdaging om mensen in beweging te brengen. En daarbij enthousiasme overbrengen over de resultaten en de aanpak van het programma Beter Benutten. Het in beweging brengen van zowel mijn eigen omgeving als daarbuiten dat is niet alleen het thema van deze werkweek maar ook van wat we met Beter Benutten willen bereiken.
Jan-Bert Dijkstra | 04-04-2013

Regio Zwolle Kampen Netwerkstad: Dynamisch verkeerverwijssysteem houdt Zwolle bereikbaar

Begin 2012 wilden we het parkeerverwijssysteem vervangen, maar al snel concludeerden we dat parkeren een integraal onderdeel is van ons verkeersmanagement. De ambitie werd daarmee om het parkeerverwijssysteem op te waarderen naar een verkeerverwijssysteem: een dynamisch systeem waarbij we in staat zijn om op basis van de actuele verkeerssituatie te informeren en te sturen. Ook wilden we een systeem dat inzetbaar was tijdens evenementen en incidenten. Met een eigen ontworpen houtskoolschets heeft onze leverancier ervoor gezorgd dat die schets meer en meer begon te veranderen in een echt plan.
Daniël Uenk | Zwolle-Kampen | 12-03-2013

Regio Twente: Innovatief mobiliteitsmanagement in de Twentse kennisregio

Twente is een innovatieve kennisregio met een sterk ontwikkeld Daily Urban System. Er zijn nauwe verbindingen tussen Almelo, Hengelo, Enschede en het omliggende gebied. Van de Twentenaren werkt 83% binnen de regio en liefst 90% van alle verplaatsingen speelt zich binnen Twente af.
Jan Bron | ITS, Logistiek | Reizigers | Twente | 11-03-2013

Slim en gebruikersgericht samenwerken

De filedruk is ons land in het afgelopen twee jaar afgenomen door de wegverbredingen en de spitsstroken die we hebben aangelegd. Toch laten prognoses laten zien dat ook de wegmobiliteit tot 2020 groeit met 10 tot 35 procent. Die groei kunnen we niet helemaal opvangen met het aanleggen van extra rijstroken. Bovendien ontbreek daarvoor in deze tijd het geld.
Jan Hendrik Dronkers | 08-03-2013

Regio Amsterdam: Gedragsverandering is de enige manier om files terug te dringen

Internet zorgt ervoor dat je op ieder moment van de dag alle informatie tot je beschikking hebt die noodzakelijk is voor je functioneren. De vaste werkplek is haar monopolie verloren. En met de moderne middelen is het geen enkel probleem om thuis te werken of om eerder of later op kantoor te komen om de spits te vermijden.
Rudy Stroink | Spitsmijden | Bedrijven, Reizigers | Amsterdam | 25-02-2013
| 1 | 2 | ... | 7 | 8 | 9 |