Weblogs

Pierre van Veggel

| 1 | 2 | 3 | ... | 8 | 9 |

‘Alleen door te combineren kun je voor echte verandering zorgen’

Met Mobilty Movez voortduren we voort op we in Brabant al doen: zoeken naar vernieuwingen in mobiliteit. We zien dat er ontzettend veel speelt op mobiliteitsgebied. Het zelfrijdend vervoer zit in de lift, net als elektrisch vervoer. Bovendien komen er steeds meer deelsystemen. Momenteel worden al deze componenten los van elkaar vanuit techniek gedreven verder ontwikkeld. Wij geloven echter dat een combinatie van deze stromen pas voor échte verandering gaat zorgen.

Pierre van Veggel | 14-09-2017

Beter Benutten: de succesvolle ontdekkingsreis gaat verder

‘Zes jaar Beter Benutten heeft mooie resultaten opgeleverd: een gezamenlijke regionale aanpak met honderden maatregelen is gerealiseerd.  Dat is gelukt door anders te kijken, met andere partners samen te werken en vooral door aan te sluiten op het gedrag van reizigers en hun reismotieven. Het is mooi om te zien dat deze ontdekkingsreis naar een nieuwe werkwijze en naar nieuwe oplossingsrichtingen steeds meer onderdeel geworden is van onze werkwijze, onder andere in het MIRT’, aldus programmadirecteur Jan-Bert Dijkstra.

Jan-Bert Dijkstra | 03-08-2017

Beter Benutten creëert bewustwording in de Cleantech Regio

‘Beter Benutten past uitstekend bij onze filosofie’, vindt Jos Penninx, portefeuillehouder Duurzame Mobiliteit van de Cleantech Regio. ‘We krijgen in deze regio echt dingen voor elkaar op het gebied van mobiliteit. De afgelopen jaren hebben we succesvol ingezet op de fiets als alternatief voor de auto.’

Jos Penninx | Stedendriehoek | 02-08-2017

Rotterdam durft te experimenteren voor een goede bereikbaarheid

‘In 2008 startten we de Verkeersonderneming om de verbreding van de A15 te begeleiden. We zijn uitgegroeid tot een partner van Rotterdam op het gebied van mobiliteitsmanagement. Daar zit ook de link met Beter Benutten.’ Aan het woord is Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam. ‘Toen Beter Benutten begon, zijn we aangehaakt.’

Ronald Paul | Rotterdam | 02-08-2017

Haaglanden blijft inzetten op mobiliteitsmanagement

‘In de regio Haaglanden hebben we een lange en succesvolle geschiedenis met mobiliteitsmanagement’, vertelt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. ‘In 2012 hebben we dat een vervolg gegeven door de samenwerking met Beter Benutten te starten. Ik kijk met veel genoegen terug op die samenwerking.’

Bert Mooren | Haaglanden | 02-08-2017

‘Efficiënter werken vergt andere manier van denken’

Als logistiek makelaar ben ik voornamelijk bezig met de vraag hoe je logistiek efficiënter kunt maken, met spitsmijden als hoger doel. Er gebeurt al veel moois, maar er liggen ook nog allerlei kansen. Bij Goedopweg zijn we momenteel bezig met diverse projecten. Deze zijn nog niet afgerond, maar de vooruitzichten zijn goed.

Taco Jansonius | Midden-Nederland | 21-06-2017

‘Ik ben absoluut een believer geworden’

In 2014 kwam Albert Heijn samen met Simacan, leverancier van online verkeers- en transportinformatiediensten, op bezoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De supermarktketen vertelde dat zij met ondersteuning van Simacan grote stappen maakt op het gebied van het delen van data tussen Albert Heijn en de diverse vervoerders. Die doen dagelijks honderden leveringen om alle filialen op tijd te bevoorraden. Logistieke operaties zijn sterk tijdgedreven. Als een vrachtwagen vijftien minuten te laat is, heeft een vulploeg vijftien minuten niets te doen. Een kostbare zaak.

Edwin Papjes | Bedrijven | Haaglanden | 18-05-2017

Sociale integratie, rechtvaardigheid en genderproblematiek

Door: Sjors van Duren - programmadirecteur Velo-city 2017

Terwijl ik dit schrijf, ben ik in de dertig, bijna 2 meter lang en ik reis de wereld af om het Velo-city programma te maken. Ik heb geprobeerd een aantrekkelijk programma voor het congres te creëren. Door te vertrouwen op collega’s en vrienden uit de hele wereld. En door de best beschikbare kennis te gebruiken van wereldwijde experts, op het gebied van economie, grenzeloze mobiliteit of bijvoorbeeld vrouwen die zich sterk verbonden voelen met gendergelijkheid in het verkeer. Ondanks dat we in deze ervaren experts vertrouwen, blijven dit ingewikkelde onderwerpen. We hopen dat we discussies van hoge kwaliteit kunnen voeren tijdens Velo-city, en we hebben jouw hulp en input hierbij nodig!

 

Sjors van Duren | Bedrijven, Reizigers | Arnhem-Nijmegen | 11-05-2017

Spitsbattle: scholieren en studenten bedenken oplossingen voor minder vol OV

Goede ideeën ontstaan niet alleen in de hoofden van professionals. Ze kunnen overal en bij iedereen het licht zien, in de kroeg, wegdromend tijdens college of onderweg in een (te) volle bus of trein. Die creativiteit willen we graag aanboren voor originele ideeën om de ochtendspits te ontlasten. Daarom houdt Groningen Bereikbaar, samen met de Groningse onderwijsinstellingen, de Spitsbattle. Dit is een wedstrijd voor scholieren, studenten en docenten om oplossingen te bedenken voor minder volle bussen en treinen in de ochtendspits.

Kirsten Noyons | Groningen-Assen | 20-04-2017

‘Er gebeuren hele mooie dingen in Leeuwarden!’

Leeuwarden is een regio waar veel gebeurt op het gebied van spitsmijden. Als programmaregisseur kijk ik naar het geheel van al deze projecten en ben ik de schakel tussen het mooie samenwerkingsverband dat we hier hebben. Provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, het ministerie en VNO-NCW/MKB Noord werken nauw samen met bedrijven en organisaties in de regio. Dit komt allemaal samen in de werkgroep Werk Slim, Reis Slim.

Martin Dijkstra | Fiets, P+R en Parkeren, Samenwerken met werkgevers | Leeuwarden | 16-03-2017
| 1 | 2 | 3 | ... | 8 | 9 |