Weblogs

Katya Ivanova

Programmamanager Maastricht-Bereikbaar.

'Goede resultaten wil je een duurzaam karakter geven'

“We hebben met zijn allen veel geïnvesteerd en veel geleerd. Die kennis mag niet verloren gaan. Maar het gaat verder dan dat: we hebben samen nieuwe processen in gang gezet. Ik vind het belangrijk om die voort te zetten, zodat we ook voor de toekomst - samen met onze partners - continuïteit creëren. Een voorbeeld is ons park & ride project. We hebben eerst flink moeten investeren voordat mensen het kenden en gingen gebruiken. Nu neemt het gebruik toe en zie je steeds meer bussen rijden. Nu willen we dat de provincie dit in haar vervoersconcessie overneemt. Dus volgens het principe: tijdelijk iets opzetten en - als het werkt - aanbieden om over te nemen. We kunnen vaststellen dat sommige werkwijzen niet zo succesvol zijn en daarmee stoppen. Maar werkwijzen die tot goede resultaten hebben geleid, wil je een duurzaam karakter geven.”

 

Katya Ivanova | Bedrijven | Maastricht | 27-10-2017

Regio Maastricht: met werkgevers en werknemers naar 3.000 spitsmijdingen

3.000 auto’s uit de spits. Dat willen we eind 2014 met Maastricht-Bereikbaar hebben bereikt. Hoe? Door te kiezen voor een concrete werkgeversaanpak die prikkelt en die ertoe leidt dat werknemers tot ander reisgedrag worden aangespoord. Dat gaat goed in de regio Maastricht. Op papier zijn er nu al bijna 2.500 spitsmijdingen gerealiseerd.

Katya Ivanova | Spitsmijden | Bedrijven, Reizigers | Maastricht | 27-06-2014