Weblogs

Lodewijk de Waal

Bedrijven trekken de kar

Het Platform Slim Werken Slim Reizen zich de afgelopen ingezet om slim werken en slim reizen te stimuleren. Daarbij hebben we veel bereikt. Het belangrijkste dat we gezamenlijk met al die partners bereikt hebben, is dat het Platform niet langer nodig is. In de afgelopen jaren hebben we een onomkeerbare beweging in gang gezet, waarbij slim werken en slim reizen een enorme impuls heeft gekregen. Natuurlijk moeten er nog dingen gebeuren, maar ik ben ervan overtuigd dat werkgevers, werknemers, overheden en aanbieders dat gezamenlijk oppakken.
Lodewijk de Waal | 19-11-2012