Anders denken, anders doen

Nederland is een drukbevolkt land, met vaak volle wegen en volle treinen. We moeten dus blijven werken aan bereikbaarheid, zodat mensen en goederen op tijd komen waar ze moeten zijn. Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling. En die kan juist nu wel wat steun gebruiken.

Op twee manieren werken we aan het verbeteren van bereikbaarheid en doorstroming. Door fileknelpunten aan te pakken en ontbrekende schakels in hoofdverbindingen aan te leggen. Ook investeren we in het spoor. Maar we kunnen niet alles oplossen met extra infrastructuur. Er valt veel te winnen als we onze gewoonten en gebruiken veranderen, en bijvoorbeeld niet met z’n allen in de spits naar ons werk gaan. Daarom is Beter Benutten zo belangrijk.

Beter Benutten heeft ambassadeurs vanuit het bedrijfsleven gevonden, die namens het bedrijfsleven meepraten over het beter benutten van de bestaande infrastructuur. We willen die groep bedrijven de komende jaren groter maken. Slim Werken Slim Reizen levert namelijk enorm veel op. De productiviteit en loyaliteit van medewerkers gaat omhoog en het gaat files tegen. Uiteindelijk leidt dat tot tevreden werkgevers en werknemers en minder files op de weg.

Maar bovendien is het ook heel erg leuk om met beter benutten bezig te zijn. Zelf merk ik in mijn drukke baan dat het belangrijk is om te plannen. En dat betekent dat ik in de ochtend tijd heb voor mijn kinderen, en ’s avonds weer aan het werk ben. Ik vind het daarin heel belangrijk om de dingen met aandacht te doen. En als iedereen zijn eigen keuzes maakt over wanneer hij werkt en wanneer niet, krijgen we automatisch minder files. In het weekend zijn bijvoorbeeld net zoveel auto’s op de weg als door de week, maar staan er bijna geen files omdat de auto’s zich beter spreiden.

Op dit platform vindt u aanstekelijke voorbeelden van bedrijven en mensen die al anders denken en anders doen. Die verhalen kunnen u inspireren en aanzetten om mee te doen. Want met elkaar kunnen we het onderste uit de kan halen. Want een betere bereikbaarheid van Nederland is voor iedereen goed.

Melanie Schultz van Haegen

1 december 2012