’Het Bereikbaarheidsfonds is een duwtje in de rug’

In 2013 hebben we in de regio Zwolle Kampen het Bereikbaarheidsfonds opgezet, een opstartsubsidie voor slimme maatregelen op het gebied van mobiliteit. Mede dankzij dit fonds hebben we de meest uiteenlopende acties in de regio kunnen realiseren die bijdragen aan betere bereikbaarheid van het gebied. Het is een startinvestering, een bijdrage in een deel van de kosten, en bedraagt maximaal 50% van de totale kosten tot een maximum van €50.000. Al met al hebben we zo’n €500.000 geïnvesteerd in initiatieven voor spitsmijding.

In de eerste periode van Beter Benutten hebben we 20 initiatieven gesubsidieerd. In de tweede periode waren dat er al 22, maar er zitten nog een paar in de pijplijn. Het geld is bijna op: we hebben nog ongeveer €20.000 over. En dat is mooi, het betekent dat er vraag naar is! Nu het fonds bijna leeg is, is het tijd om terug te blikken.

E-bikes en buspendels

Veel van de initiatieven die we hebben geholpen zijn gericht op fietsen: e-bikeprojecten, vrachtfietsacties en betere fietsfaciliteiten, zoals fietsenstallingen. Maar we hebben ook een buspendel op helpen zetten. Een businessline, tussen het station en een gebied in Zwolle waar veel mensen naartoe moesten voor hun werk. De bus zat daar steeds vol met studenten, dat was voor werknemers niet prettig reizen. Als antwoord werd de businessline opgezet, en dat sloeg aan. Inmiddels is die bus ook deel van de reguliere dienstregeling.

Creatieve initiatieven

Sommige initiatieven waren bijzonder creatief. Zoals een mobiliteitsbattle, waarbij werknemers die het duurzaamst en het meest buiten de spits reden een prijs konden winnen. Ze kregen een kastje in hun auto en spaarden met hun rijgedrag en spitsmijdingen punten. Aan het einde won degene met de meeste punten, maar het hele bedrijf boekte resultaten: mensen werden zich bewust van hun eigen gedrag.

Het grootste succes waren misschien wel de fietsen voor het Deltion College. Dat was een van onze eerste projecten. Ook daar zaten de bussen overvol met studenten. Het Deltion College besloot daarom dat ze een fietspendel voor studenten wilden opzetten, waarmee studenten tussen hun college en het station konden reizen. Wij hebben €10.000 ingelegd, waarmee het Deltion College de eerste 30 pendelfietsen kon aanschaffen. Inmiddels hebben ze dat aantal zelf al uitgebreid naar 375.Het project is zelfs zo’n succes dat het plan ook door een andere school is overgenomen.

Goede mobiliteitsmakelaar

Ondanks het feit dat veel van de projecten die we gesteund hebben van tijdelijke aard waren, zie je wel dat de benadering meegenomen wordt in het beleid van bedrijven. In die zin zijn zulke projecten een opzet naar een structurele oplossing. Maar een Bereikbaarheidsfonds kan alleen een succes zijn als je een goede mobiliteitsmakelaar hebt. Dat is de persoon die bij bedrijven langsgaat en slimme mobiliteit onder de aandacht probeert te brengen. Bij ons is dat Arnold Helfrich. Hij helpt bedrijven met het aanleveren van hun subsidieaanvraag, maar legt ook gewoon dingen uit. Soms denken mensen ‘jeetje, wat lastig, we moeten een parkeerterrein inleveren en deelfietsen aanschaffen’. Arnold kan dan laten zien dat dat helemaal niet zo moeilijk te realiseren is.

Een duwtje in de rug

Ik hoop dat initiatieven zoals het Bereikbaarheidsfonds er uiteindelijk aan bijdragen dat slimme mobiliteit goed onder de aandacht wordt gebracht door bedrijven en echt een onderdeel van veel beleidsvelden wordt. Zodat duidelijk wordt dat er meer opties zijn dan een extra parkeerterrein aanleggen. We kunnen niet alles oplossen met de aanleg van extra wegen, die zijn na een paar jaar ook weer vol. Als bedrijven écht willen, dan is het Bereikbaarheidsfonds niet altijd nodig. Grote bedrijven doen vaak hun eigen ding. Maar juist voor de kleine bedrijven of bedrijven voor wie de startinvestering zelf anders net niet op te brengen is, kan het een duwtje in de rug zijn.

Net als veel regio’s, zitten we nu in een soort transitiefase. Beter Benutten loopt af, hoe gaan we nu verder? Het fonds loopt in principe nog tot 30 juni 2018, maar onze intentie is om het fonds te verlengen. Ik verwacht dat we dat gaan redden, dat we het geld weten los te peuteren en dat we vanaf 1 juli gewoon door kunnen gaan met het Bereikbaarheidsfonds.

Meer weten over het Bereikbaarheidsfonds? Kijk op de website van Beter Benutten Zwolle Kampen. 

Ellen de Vries

17 april 2018