'Goede resultaten wil je een duurzaam karakter geven'

'Goede resultaten wil je een duurzaam karakter geven'

“We hebben met zijn allen veel geïnvesteerd en veel geleerd. Die kennis mag niet verloren gaan. Maar het gaat verder dan dat: we hebben samen nieuwe processen in gang gezet. Ik vind het belangrijk om die voort te zetten, zodat we ook voor de toekomst - samen met onze partners - continuïteit creëren. Een voorbeeld is ons park & ride project. We hebben eerst flink moeten investeren voordat mensen het kenden en gingen gebruiken. Nu neemt het gebruik toe en zie je steeds meer bussen rijden. Nu willen we dat de provincie dit in haar vervoersconcessie overneemt. Dus volgens het principe: tijdelijk iets opzetten en - als het werkt - aanbieden om over te nemen. We kunnen vaststellen dat sommige werkwijzen niet zo succesvol zijn en daarmee stoppen. Maar werkwijzen die tot goede resultaten hebben geleid, wil je een duurzaam karakter geven.”

 

Wat heeft Beter Benutten bereikt in Maastricht?

“De lijntjes zijn duidelijk korter geworden. We hebben een sterke en effectieve samenwerking tussen publiek en privaat opgebouwd. Ook tussen overheden onderling verloopt het contact directer. We kunnen nu bijvoorbeeld sneller schakelen met vervoerders en aanbieders van parkeer- en mobiliteitsdiensten. Q-Park, Veolia transport en NS zitten bij ons aan tafel. Ook hebben we in Maastricht een waardevol netwerk opgebouwd met grote werkgevers als Vodafone, het UMC ziekenhuis, Mercedes Benz. Er zijn ruim 34 bedrijven aangesloten, goed voor ruim negenendertig duizend werknemers!”

“Eerst investeert de overheid om iets in gang te zetten, daarna wil je bereiken dat een andere partij het overneemt. Zo kunnen we samen continuïteit creëren.”

Wat maakt Beter Benutten bijzonder in uw regio?

“Maastricht Bereikbaar is ook trekker van IMMA (integraal mobiliteitsmanagement architectuur). Dat is een verzamelnaam voor allerlei spitsmijd- en beloningsprojecten. Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe delen we de kennis en ervaring over de markt? Hoe houden we rekening met de privacy? We hebben een privacy architectuur opgesteld, met wetgeving en richtlijnen op dit gebied en dat vertaald naar een makkelijk en toegankelijk document voor marktpartijen. Wat kan, wat kan niet; en dat in begrijpelijk taal.

Verder is er landelijk overleg geweest en een raamovereenkomst afgesloten met verschillende partijen die ITS-projecten kunnen uitvoeren. Nu kunnen alle regio's gebruik maken van die pool van specialistische bedrijven. Dat gaat een stuk sneller dan wanneer je dat allemaal zelf moet opzetten. Er liggen bouwstenen en een programma van eisen; daar kan iedereen gebruik van maken.”

Persoonlijke ambitie?

“Ik ben ervan overtuigd dat onze manier van werken veel meer kan betekenen in de regio dan tot nu toe de opgave is geweest. Neem het Maastrichts Energie Akkoord. In 2030 moet Maastricht klimaatneutraal zijn. Dat is een traject met een hoge ambitie, af te leggen met onder andere de industrie. Dat hele proces is erg lastig. Op dit moment loopt er binnen Beter Benutten een pilot om samen met de industrie afspraken te maken en deze van de grond te krijgen. Het is interessant om hiermee te kijken of onze aanpak ook op een ander beleidsvlak toe te passen is. Wat is een realistische doelstelling, hoe kun je het meten, hoe zorg je dat er genoeg kennis is? Daar zie ik kansen!”

Katya Ivanova

27 oktober 2017