De werkwijze achter Beter Benutten is een doorlopend proces

De werkwijze achter Beter Benutten is een doorlopend proces

“De samenwerking tussen werkgevers en overheden is de afgelopen jaren vanzelfsprekender geworden. Dat werkgevers en medewerkers mede verantwoordelijk zijn voor de doorstroming in de regio en het nut inzien van samen optrekken, is al een soort gemeengoed. Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. In mijn optiek is de werkwijze een ‘ongoing’ proces. Ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en vanuit die rol houden we elkaar scherp."

"In Haaglanden zijn er genoeg mooie voorbeelden van die samenwerking. Denk aan RDW die voortdurend bouwt aan een goed mobiliteitsbeleid met innovatief fietsbeleid en goede voorzieningen voor vergaderen op afstand. En ook mijn eigen organisatie Siemens timmert aan de weg met een slim vergoedingsbeleid om mensen optimaal flexibel te laten reizen en werken. Daarnaast hebben we ter promotie een aantal elektrische poolauto’s aan de medewerkers ter beschikking gesteld. In alle voorbeelden zie je dat faciliteren van het alternatief cruciaal is.”

Milieu als belangrijke drijfveer

“Dat faciliteren vindt plaats vanuit de gedachte dat het beter is voor het milieu, voor de medewerkers en voor de economie. Beter Benutten versnelt dit soort processen en de mobiliteitsmakelaars spelen daarin een belangrijke rol. Mijn persoonlijke drijfveer is dat werkgevers zich meer bewust worden van het feit dat zij niet alleen kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid, maar tegelijk aan het terugdringen van CO2. Hun beleid geeft het goede voorbeeld richting medewerkers en zet ook daadwerkelijk zoden aan de dijk. Het zou goed zijn als elk bedrijf stappen zet, hoe groot of hoe klein ook.”

Couleur locale

“Haaglanden is trots op de recent behaalde resultaten in de logistieke sector. Onze aandacht is verbreed van het klassieke woon-werkverkeer naar de zakelijke verplaatsingen van installateurs en vervoerders. Slimme beslissingen en andere procedures zorgen voor structurele wijzigingen in de vervoerspatronen. Auto’s blijven uit de spits en rijden minder. Deze beweging zetten we door, er staan al verschillende projecten op stapel. Uniek voor de Haaglanden aanpak is de couleur locale. Als CEO ben ik niet alleen lid van het bestuurlijk trio maar ook team captain van de ambassadeurs. We werken samen met lokale wethouders en werkgevers, onze ambassadeurs. Zij staan dichtbij de lokale ontwikkelingen en halen op waar kansen liggen voor verbeteringen. En we hebben een succesvolle samenwerking met de markt. Zo organiseren we voor het derde jaar op rij onze e-bike actie in samenwerking met fietshandelaren die kosteloos zo’n 20 e-bikes ter beschikking stellen. Iedere medewerker die nu met de auto reist, kan zo’n fiets een week proberen. Een geweldige actie en een doorslaand succes.”

Ab van der Touw

27 oktober 2017