Het programma Beter Benutten is tijdelijk, de filosofie erachter blijft

Het programma Beter Benutten is tijdelijk, de filosofie erachter blijft

"We zijn ooit met dit programma gestart om een aantal heel concrete resultaten te realiseren, met een manier van werken die zowel vernieuwend als onderzoekend is. Ten eerste door andere oplossingen te zoeken dan gebruikelijk; door naast bouwen en aanleggen ook te focussen op de vraagkant. In de Beter Benutten aanpak zetten we de reiziger centraal. Ten tweede door de piekbelasting anders te benaderen. De spits is het gevolg van hoe we met zijn allen leven en werken, maar wat als we met die leef- en werkgewoontes spelen? Dat kun je niet alleen, dus hebben we in dit programma gezocht naar partners om mee samen te werken. Ten derde zochten we naar innovatieve maatregelen en meten wij wat werkt en wat niet.

Deze aanpak heeft veel resultaten opgeleverd. Het programma is tijdelijk, maar de filosofie niet. Je wilt dat als het programma Beter Benutten stopt, de gedachtegang verder wordt toegepast, niet alleen op de bereikbaarheidsopgave, maar ook breder. Dus hebben we bij alle stuurgroepen de vraag neergelegd: wat doen we met al deze kennis en kunde als Beter Benutten stopt? En eigenlijk ziet iedereen meerwaarde in het vasthouden van wat we geleerd hebben, los van het programma."

Het beste leerproces is het zelf ervaren

“De samenleving verandert, de digitalisering neemt toe. Dat vraagt om een andere rol van de overheid. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Wie doet wat? Dit programma helpt je om na te denken hoe je omgaat met complexe problemen met meerdere spelers. In dat veld moet je zien je rol te nemen en daar moet je als organisatie in groeien. Het beste leerproces is niet oplossingen uit de rapporten halen, maar het proces doorleven. Je moet het doen."

Voorbeelden van anders kijken

"We hebben een behoorlijk aantal projecten rondom fietsstimulering gedaan. Hier zijn we een actieve samenwerking aangegaan met werkgevers. Daar hebben bedrijven direct voordeel van, bijvoorbeeld lagere kosten, effecten op de gezondheid van hun werknemers en minder druk op hun parkeervoorzieningen. En het heeft zichtbaar effect op de bereikbaarheid. Door de belangen met elkaar te verbinden ontstaat er een meerwaarde voor alle partijen. Dat zie je ook in Utrecht: daar doen meer dan 250 bedrijven mee om de CO2 uitstoot te verlagen. En dat zie je terug in de bereikbaarheid van de stad en omgeving.

Maximale meerwaarde realiseren

"Mijn persoonlijke ambitie? In essentie vind ik dat de overheid meer rendement uit z’n euro moet halen. En daarmee bedoel ik vooral: maximale meerwaarde realiseren. Het gaat me dus niet om puur economisch rendement, maar om maximale meerwaarde voor de samenleving. Neem fietstrajecten, daar zijn veel regio’s mee bezig. Er speelt meer dan alleen vermindering van het spitsverkeer op de weg. Gezondheid, schone lucht, bereikbaarheid, het sociale aspect in de stad. We moeten op zoveel mogelijk aspecten scoren en die in samenhang bezien. Om dat een duw in de rug te geven, dat is de grootste ambitie waarom ik dit doe." 

Jan-Bert Dijkstra

27 oktober 2017