4 Webinar 'Kom op! Neem 't ov!' (Maastricht Bereikbaar)

Op 1 december vond het tweede webinar van Beter Benutten plaats. Centraal stond de actie 'Kom op! Neem 't ov!' van Maastricht Bereikbaar. Werknemers kunnen in de actieperiode vier weken lang gratis gebruikmaken van het openbaar vervoer (voor woon-werkverkeer). Johan Camp en Peter Rossewij (Maastricht Bereikbaar) vertellen over onder andere de strategische lijn, resultaten/effecten en lessons learned van de actie.

Voor de uitvoering van de Maastrichtse Komop! actie met zo’n 500 deelnemers gedurende het afgelopen jaar, moet je denken aan de volgende kosten. Let op, het is een indicatie. Afhankelijk van wat er in de regio al is of nog geregeld moet worden kunnen de kosten hoger of lager uitpakken.

  • Een website met een portal. De website geeft je informatie over de actie en de voorwaarden. In de portal omgeving meld je je aan. Inclusief alle maatwerkcommunicatie uitingen in het proces van registratie, beheer-, uitgifte- en beëindiging kaart moet je denken aan eenmalig € 15.000 tot € 25.000. Hier kunnen nog kosten bijkomen voor het ontwerp voor een eigen OV-chipkaart.
  • Op de achtergrond een klantenservice. De Klantenservice is grotendeels opgenomen in de afspraken die Maastricht Bereikbaar met Regiecentrale heeft lopen.
  • Paskosten € 25 - € 50 per pas (aanmaak, inrichting, verzending, abonnementenadvies en beheer tijdens de probeer- en welkomstperiode e.d.).
  • Reiskosten afhankelijk van de grootte van het gebied waarin gereisd mag worden (voor MB alleen Zuid Limburg) gemiddeld € 150 voor probeer periode en nog eens € 150 tijdens de welkomstperiode.
  • Marketingkosten extern advies € 25.000. Hierbij dien opgemerkt te worden dat MB effectief weet te communiceren via de Nieuwsflits van MB en de werkgeverskanalen.
  • Het beheer van de MB website die fungeert als informatiebron en vraagbaak. Veel werk wordt ook door de eigen communicatie afdeling van Maastricht Bereikbaar gedaan. Inschatting ondersteuning vanuit marketing maximaal 1/2 dag per week.
  • Projectleiding is moeilijk te definiëren. We hebben veel tijd moeten steken in de ontwikkeling en bijsturing van de probeer actie. Daarnaast hebben we veel onderzoek laten verrichten dat ook de nodige tijd van de projectleider vraagt. Als het bestaande proces overgenomen zou worden schat ik een investering van 1 dag per week voor begeleiding reeel. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal deelnemers.

Via onderstaande video kunt u het webinar terugkijken. Daarbij horen ook de volgende documenten:

Video 'Kom op! Neem 't OV!' (Maastricht Bereikbaar)

Video 'Kom op! Neem 't OV!' (webinar Maastricht Bereikbaar)