Webinar: Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Fietsimpuls Maastricht

Fietsimpuls Maastricht: het eerste fietsstimuleringsproject dat op deze wijze is geanalyseerd.

Sprekers
Renee van der West (Adviseur Decisio, MKBA onderzoek Fietsimpuls) en Joost Beenker (adviseur Goudappel Coffeng, was projectleider Fietsimpuls Maastricht Bereikbaar)

MKBA Fiets methode
Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen 6 jaar veel geïnvesteerd in fietsstimulering in de regio Zuid-Limburg. In samenwerking met 50 werkgevers en 40 rijwielhandelaren en een budget van 3,5 miljoen euro zijn werknemers met probeeracties, aanschafkortingen en beloningen gestimuleerd om structureel vaker de fiets en e-bike naar het werk te pakken.

En met succes: het project Fietsimpuls is goed voor 1.700 structurele ochtendspits mijdingen, ruim 37.000 extra fietskilometers per dag en een verdrievoudiging van het gebruik van de e-bike op afstanden tot 15km bij bedrijven in Maastricht. Naast bereikbaarheidseffecten zorgt vaker fietsen ook voor meer vitaliteit, minder ziektekosten en reductie van CO2.

Om de waarde van deze effecten inzichtelijk te maken heeft Maastricht Bereikbaar het project Fietsimpuls begin dit jaar onderworpen aan een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse. In samenwerking met Decisio zijn op een zorgvuldige manier de bereikbaarheidseffecten, gezondheidseffecten, veiligheidseffecten en duurzaamheidseffecten gewaardeerd en afgezet tegen de kosten. Een primeur in Nederland. Dit is het eerste fietsstimuleringsproject (zonder infra) waarvoor ex-post een MKBA analyse is uitgevoerd.

Tijdens dit webinar presenteren Renee en Joost de verrassende en leerzame uitkomsten van de MKBA en zoomen in op de verschillende effecten. Ook bespreken ze de kennislacunes die zij tegenkwamen bij uitvoering van MKBA.

Bekijk hieronder de opname van de webinar.

Webinar Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse Fietsimpuls Maastricht

Video webinar