Webinar 'Stedendriehoek is connected met de weggebruiker'

Stedendriehoek werkt sinds enkele jaren samen met de andere wegbeheerders, om dagelijks de (regionale) weggebruiker beter van dienst te zijn. De regionale Verkeerscentrale/Regiodesk vormt daarbij een belangrijke spil. Voordeel voor de weggebruiker is betere informatie en minder files door een betere benutting van de wegcapaciteit. Voor de wegbeheerders betekent dit wel dat ze een deel van hun onafhankelijkheid inleveren. Dit webinar geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe gaan zij hiermee om?
  • Welke organisatievorm past hier het beste bij?
  • Hoe wordt effectief samengewerkt met de markt op het gebied van "Big Data"?
  • In hoeverre is de regio “connected”?
  • Wat blijkt is dat het effectief organiseren van datastromen vooral een organisatievraagstuk is.

Klik hier voor de presentatie en het videoverslag.