Mobiliteitsmanagement Zuidas (regio Amsterdam)

Op 8 april vond er een online webinar plaats met de titel 'Mobiliteitsmanagement Zuidas'. Thema: Een effectieve PPS als basis voor een succesvol Beter Benutten II Zuidas programma. Dit webinar ging over de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid op de Zuidas. De samenwerking heeft betrekking op mobiliteitsonderzoek, analyse, communicatie en gebiedsgewijze projecten. Met als grootste voorbeeld de bouw van het Zuidasdok. 

Klik hier voor de presentatie en het videoverslag.