6 Webinar Slim Werken (Leeuwarden Vrij-Baan)

Op woensdag 1 april werd het webinar Slim Werken (Leeuwarden Vrij-Baan) gehouden. In dit webinar wordt nader ingegaan op de uitgangspunten en aanpak bij het realiseren van een bijdrage aan spitsmijding in en rond Leeuwarden, zoals gehanteerd door The Social Innovation Foundation. De nadruk in de toegepaste werkwijze ligt op het aanjagen van ‘slimmer’ ofwel plaats- en tijd onafhankelijk werken.

De onderwerpen die aan bod komen, zijn respectievelijk:

  • Werken aan de hand van de Penta Helix
  • Verspreiden van eigenaarschap
  • Leiderschap
  • Beheersen vs. vertrouwen
  • Organisatie Denk-tanks en Denk-labs
  • Toewerken naar proeftuinen en living labs
  • Inzetten ‘omdenkers’
  • Inzetten studenten
  • Gedragsverandering d.m.v. beïnvloeding van opvattingen

Tijdens het webinar wordt, naast de succes elementen, tevens aandacht besteed aan de struikelblokken en uitdagingen die we onderweg zijn tegengekomen en die nog voor ons liggen.  

Klik hier voor de presentatie en het videoverslag.

 

Webinar Slim Werken (Leeuwarden Vrij-Baan)