Samen aan de slag voor stedelijke bereikbaarheid

De gemeente Nijmegen maakt zich sterk voor aantrekkelijke wijken, die in balans en samenhangend zijn met de stedelijke bereikbaarheid van de economische kernlocaties. Bewoners en andere belanghebbenden waardeerden de gevolgde aanpak voor Nijmegen-Oost enorm. Daarom kan de gemeente deze aanpak desgewenst breder in de stad inzetten. Belangrijke kernelementen van deze aanpak zijn:

  • focusgroepen
  • open-tafel-gesprekken
  • vroegtijdig verkennen van ambities die de wijk heeft voor verschillende deelaspecten van bereikbaarheid en leef kwaliteit
  • draagvlak voor oplossingsrichtingen

Duidelijk is wel dat je een aantrekkelijke en leefbare wijk samen maakt. Wil je weten of deze aanpak ook in jouw regio werkt? Bekijk dan de video van deze webinar: