Webinar Zakelijk autodelen (Brabant)

Welke rol kan zakelijk autodelen spelen in jouw Beter Benutten regio? Autodelen kan een bijdrage leveren aan bewuster autogebruik en verlaging van de kosten. We zetten in dit webinar de mogelijkheden uiteen. Martien Das (Rijkswaterstaat) is betrokken bij de uitvoering van de Green Deal Autodelen. Deze Green Deal richt zich op het versnellen van de groei van zakelijk en particulier autodelen.

Marc Graetz is manager van Paleiskwartier Elektrisch. Dit project biedt toegang tot elektrische deelauto's voor een aantal bedrijven en instellingen gevestigd nabij station Den Bosch CS. Hij deelt graag met jou de waardevolle ervaringen die zijn opgedaan in dit succesvolle project.

Beter Benutten Webinar - Zakelijk autodelen (Brabant)