Webinar - Bouwen aan vertrouwen (Groningen-Assen)

Vertrouwen in én een sterke relatie tussen publieke en private partijen leidt tot succesvolle uitvoering van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen. Dat betogen Michael Myles en Edwin Papjes van Groningen Bereikbaar in dit interactieve webinar.

Groningen Bereikbaar werkt samen met alle beheerders van wegen, bruggen en spoor en het bedrijfsleven aan de bereikbaarheid van stad en regio. Daarbij wordt de Groningse middenweg bewandeld tussen bureaucratie en vrijblijvendheid. De kennis en ervaring die hierin wordt opgedaan, deelt Groningen Bereikbaar graag met jullie.

Beter Benutten Webinar - Bouwen aan vertrouwen (Groningen-Assen)