Webinar ArenA Mobiliteitsportaal (Amsterdam)

Het ArenAPoort gebied in Amsterdam Zuid-Oost is hét entertainment gebied van Nederland. De mix van entertainment, leisure, winkelen, horeca, wonen en werken genereert jaarlijks ruim twaalf miljoen bezoekers en forensen. De komende jaren komen er nieuwe kantoren, entertainment-locaties en woningen bij, waardoor de druk op het wegennet verder toeneemt. Zeker in de avondspits wanneer het evenementenverkeer zich met het woon-werkverkeer mengt. Om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren en de klantvriendelijkheid en het imago van het gebied te behouden, zijn naast infrastructurele aanpassingen ook andere maatregelen nodig.

De Amsterdam ArenA is in dit kader initiatiefnemer van de Mobility Portal. Dit is een online platform waarop evenementenbezoekers alles over het vervoer kunnen vinden van en naar het ArenAPoort-gebied toe. Ook kunnen ze er vervoer boeken en op basis van herkomst op maat gesneden routes naar het gebied opvragen. Hierdoor is de Mobility Portal de tool om mensen op een andere manier te laten reizen, en bestaande infrastructuur dus beter te benutten. Na een aantal pilots ging het platform in april live en afgelopen weekend, tijdens de concerten van de Toppers, is ook de app gelanceerd. Doordat de portal als een api is ontwikkeld, wordt het andere eventorganisatoren zoals Pathe, Ziggo Dome en de Heineken Music Hall, maar ook andere stakeholders zoals bedrijven, mogelijk gemaakt deze dienst in hun eigen look en feel in hun website in te bouwen. Zo komt de bereikbaarheidsinformatie op allerlei verschillende kanalen op dezelfde manier terug, hetgeen de bewustwording rondom de vervoersmogelijkheden enorm vergroot.

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de totstandkoming van de portal en delen we graag onze geleerde lessen en uitdagingen.