Webinar Gedragsbeinvloeding in de praktijk (Twente Mobiel)

Er wordt veel gepraat over, en gestudeerd op, gedragsbeïnvloeding en wat dat kan betekenen voor mobiliteitsmanagement. De vraag blijft: ‘werkt het ook echt in de praktijk en hoe?’.

Rob Soeters (sinds 1990 actief in de wereld van mobiliteitsmanagement en als projectleider betrokken bij diverse implementatietrajecten, waaronder nu Twente Mobiel) is op zoek gegaan naar antwoorden. Hij is er van overtuigd dat een project alleen succesvol kan zijn als het antwoord geeft op deze drie vragen:

  • Is de gekozen oplossing of actie gebaseerd op een probleem (if it ain’t broken, don’t fix it)
  • Wat is de kwaliteit van het alternatief (bijvoorbeeld een andere vervoerwijze) of dienst
  • Hoe beïnvloeden we het gedrag daadwerkelijk (extrinsieke en intrinsieke motivatie)

In dit webinar komen een aantal concrete voorbeelden voorbij uit zowel de wereld van mobiliteitsmanagement als daarbuiten. Uiteraard met onderbouwing vanuit de kennis en kunde die er over dit onderwerp in de wereld bestaat. De nadruk ligt op de praktijk zodat dit webinar anderen inspireert om deze kennis toe te passen bij gedragsbeïnvloedingsprojecten.

Klik hier om het webinar terug te kijken, klik hier voor de presentatie.