Beter Benutten Award: Inzending Regio Haaglanden

Buiten de spits distributie: het bedrijfsleven en de overheid kijken samen naar de mogelijkheden voor een efficiëntere logistiek. Dit was een wens vanuit het bedrijfsleven. Het platform Bereikbaar Haaglanden heeft de bedrijven succesvol ondersteund bij het in kaart brengen en ook het benutten van de kansen.

De aanpak

De eerste stap is het analyseren van de huidige logistieke processen bij de bedrijven. Berekeningen en inschattingen lieten de mogelijke besparingen zien op het gebied van: tijdwinst, kosten en CO2. Vervolgens gingen de bedrijven enthousiast aan de slag. En wat bleek? Er was veel meer mogelijk dan vooraf gedacht. Niet alleen is het best in te passen om te vertrekken voor de spits en na de spits, maar ook efficiënter bevoorraden, bijvoorbeeld ’s nachts bevoorraden of op sleuteladressen en steunpunten is prima mogelijk.

Resultaat: 6 bedrijven, 6 resultaten, 6 keer maatwerk, 6 keer efficiënter en uit de spits!

Doelgroepen

Doelgroep is de gehele logistieke keten:

 • Vervoerders
 • Verladers
 • Ontvangers van goederen.

Gedragslessen

 • Learning by doing. Verandering gaat in fasen
 • Kostenbesparingen gaan voor spitsmijden
 • Service aan klanten gaat voor spitsmijden
 • Goede begeleiding medewerkers is essentieel
 • Bottum-up aanpak zorgt voor draagvlak.

Vernieuwende elementen

Bijzonder is dat de beroepsrijder gaat nadenken over niet-reizen. En deze reflectie vindt pas plaats als de beroepsrijder zelf kansen ziet in het behalen van voordelen op het gebied van kostenbesparingen, duurzaamheid, efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het gaat bij het benutten van kansen niet om kant- en klare oplossingen, maar om maatwerk per bedrijf. Voorbeelden: Training chauffeurs in efficiënt rijden, banden op spanning houden, minder brandstofverbruik.

De kansen voor opschaling

De start met opschaling naar andere bedrijven en gebieden binnen Haaglanden is reeds gebeurd binnen Beter Benutten Vervolg. Het aanstellen van een cluster manager Logistiek zal aan de opschaling in Haaglanden, waartoe ook Leiden en Alphen aan den Rijn behoren, mede bijdragen. Andere regio’s worden van harte uitgenodigd kennis te halen en te delen.

De resultaten

 • 50- 75 spitsmijdingen per werkdag, 10.000 – 15.000 op jaarbasis
 • Voor 2 bedrijven is ‘buiten de spits distributie’ al regulier
 • 4 andere bedrijven zijn bezig met uitwerking
 • Brede spin-off naar andere bedrijven
 • Bedrijven besparen op personeels- en brandstofkosten
 • Hogere klanttevredenheid door verbeterde service van de bedrijven
 • Vermindering van CO2 uitstoot door minder ritten