Beter Benutten Award: Inzending Metropoolregio Amsterdam

Er komen steeds meer bedrijven aan de Zuidas. Dat  betekent drukker verkeer rondom de Zuidas dat vaker vastloopt. Met zoveel auto’s is parkeren ook een probleem. Met zakelijk autodelen zijn werknemers verzekerd van flexibel vervoer en laten de auto thuis. Dit nieuwe reisgedrag draagt bij aan minder parkeer- en verkeersdrukte.

De aanpak

In 2012 nam de projectgroep Mobiliteit van de Green Business Club Zuidas het initiatief voor een gezamenlijk car sharing project op Zuidas. Door samenwerking van diverse partijen uit het bedrijfsleven en overheid, is het autodeelproject Business shared fleet van Green Wheels tot stand gekomen. Bedrijven die potentieel gebruik konden maken van de deelauto gaven aan dat een deze aantrekkelijk moet zijn en onderdeel moet zijn van een gebruiksvriendelijk systeem. Samen met Green Wheels en Audi is door de Green Business Club is het Business shared fleet voorstel verder uitgewerkt. Voldoende marketing en naamsbekendheid hebben bijgedragen aan het succes.

Doelgroepen

 • Werknemers van bedrijven op de Zuidas
 • Integratie met NS-Business Card houders
 • Fiets en OV-reizigers op de Zuidas

Gedragslessen

 • Maak aantrekkelijke combinaties met OV en/of  fiets
 • Bevorder nieuw reisgedrag: overstappen van de eigen auto naar autodelen
 • Maak een bewuste keuze om de eigen auto te laten staan
 • Belangrijk: zonder eigen auto ben je toch overal representatief aanwezig en kom je op tijd

Vernieuwende elementen

 • Deelauto die uitsluitend gericht is op de zakelijke markt
 • Specifieke keuze voor een luxer type auto
 • Werkgevers die overstappen op autodelen
 • Samenwerking van bedrijven en overheid

De kansen voor opschaling

 • Vergroot het bereik op de Zuidas, door meer locaties en grotere bekendheid
 • Toepassing op meerdere kantoorparken en werkgebieden in de Metropoolregio Amsterdam
 • Zakelijk autodelen in andere grote steden van ons land.

De resultaten

 • Van 0 naar 6 zakelijke deelauto’s
 • 90 reserveringen per maand
 • 1000 reserveringen in 1 jaar looptijd