Beter Benutten Award: Inzending Regio Midden-Nederland

De U15 is een groeiend netwerk van ruim 300 werkgevers die de bereikbaarheid van regio Midden-Nederland wil verbeteren. Dit doen we door slim reizen én slim werken. Niet alleen voor minder files, maar ook voor minder CO2, minder kosten en aantrekkelijk werkgeverschap. Ons unieke, succesvolle netwerk is speciaal opgericht voor Beter Benutten.

De aanpak

In de U15 delen we kennis en ervaringen met elkaar. Ook wisselen we kennis en ervaringen uit met anderen. De U15 voert verschillende Beter Benutten-projecten uit zoals Fietsstimulering, Gedragsverandering en Mobiliteitsbudget. Kortom: projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzaam mobiliteitsbeleid bij de deelnemende werkgevers. Dit uiteraard in samenwerking met Rijk en regio. Wij als werkgevers doen dit altijd vanuit onze EIGEN motivatie. De U15 sluit contracten voor stimulering van de inzet e-bikes en verstrekt advies op maat voor fietsstimulering en mobiliteitsbudgetten.

Doelgroepen

De doelgroepen bestaan uit alle werkgevers - groot en klein -  en hun werknemers in regio Midden-Nederland.

Gedragslessen

  • Werkgevers geactiveerd door kostenbesparingen en CO2-reductie
  • Gedragsbeïnvloeding werknemers via werkgevers werkt goed
  • Netwerk verlaagt drempel doorvoeren gedragsmaatregelen
  • Mix generieke – specifieke gedragsinterventies is effectief

Vernieuwende elementen

  • Zelfsturend netwerk van allerlei werkgevers
  • Gemene deler: duurzame mobiliteit
  • Werkgevers zijn intrinsiek gemotiveerd
  • Toepassing verschillende gedragsinterventies bij werkgevers
  • Samenwerking bedrijfsleven - Rijk – regio

De kansen voor opschaling

De positieve resultaten van de samenwerking en de uitgevoerde pilots en projecten hebben ertoe geleid dat we de komende jaren doorgaan op de ingeslagen koers onder de vlag van Beter Benutten Vervolg!

De resultaten

We zijn in drie jaar tijd uitgegroeid tot een sterk netwerk van meer 300 werkgevers die intensief kennis en ervaringen met elkaar delen. De doen dit door het uitvoeren van projecten en door het delen van ervaringen, bijvoorbeeld in besloten communities en open kenniscafés. Bij een groep van 19 werkgevers (in totaal 56.000 fte)  is een reductie gemeten van de gemiddelde mobiliteit CO2 per fte van 7,1%. Daarmee is een reductie gerealiseerd van ca 8.000 spitsmijdingen per dag. We hebben daarmee de oorspronkelijke doelstelling van 1.200 spitsmijdingen ruimschoots behaald.