Beter Benutten Award: Inzending Regio Groningen-Assen

Met de invoering van de OV-chipkaart kun je meer inzicht in het reisgedrag over de gehele OV-keten krijgen. In deze regio  werken we samen om alle beschikbare data daadwerkelijk te koppelen. Zodat we het OV-netwerk beter en efficiënter in kunnen richten en OV-voorzieningen beter kunnen af te stemmen op de reiziger.

De aanpak

Stap1:

Wat kan er wel en niet en wat moeten we uitzoeken? Zoals: hoe moet je omgaan met OV-chipkaartdata  qua privacy.

Stap 2:

Kan data gekoppeld worden? Jazeker, de technische mogelijkheden zijn getest. Vervolg: Willen we samen werken, samen delen? Start van het traject ‘commitment delen van data’ met alle OV-partners. In deze fase geeft iedereen a data van hun trajectgedeelte te delen.

Stap 3:

Hoe ziet het er uit?  Met behulp van TLS zijn er visualisaties gemaakt voor twee belangrijke OV-bundels in deze regio.

Projectdoelen

  • Informatie over ketenverplaatsingen beschikbaar maken voor OV-partners.
  • Een speelveld creëren waarin data niet alleen beschikbaar is binnen concessies, maar juist voor het hele OV-systeem.

Gedragslessen

Het delen van data met andere partijen vereist wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars organisatiedoelstellingen en belangen (commercieel - beleidsmatig - wetgeving).

Vernieuwende elementen

Uniek in Nederland! Dit project heeft aangetoond dat het is mogelijk om -zowel technisch als organisatorisch- data van verschillende partijen samen te voegen en te koppelen tot inzicht in ketenverplaatsingen van OV-reizigers.

De kansen voor opschaling

Het project is regionaal ingericht, maar biedt alle mogelijkheden voor opschaling.

  • Het geeft goed inzicht in welke stappen alle stakeholders samen moeten zetten om OV-chipkaart data te koppelen tot ketenverplaatsingen.
  • Het is technisch relatief eenvoudig om hetzelfde voor andere regio’s te doen, omdat TLS bij de data-analyses is betrokken.

De resultaten

  • Een gemeenschappelijke basis voor alle stakeholders (provincies en vervoerders) om op deze wijze data te delen en te gebruiken voor optimalisatie van het hele netwerk.
  • Twee analyses/visualisaties van belangrijke OV-stromen.
  • Inzicht in het reisgedrag over de gehele OV-keten, dat wordt gebruikt om:
  1. het totale OV-netwerk in de regio te optimaliseren
  2. OV-voorzieningen beter af te stemmen op de vraag
  3. een betere onderbouwing te maken bij infra-investeringen