Beter Benutten Award: Inzending Regio Stedendriehoek

Businessline 14 is een nieuwe, hoogfrequente buslijn die Apeldoorn CS verbindt met bedrijven in Apeldoorn Zuid. De buslijn heeft de route korter en sneller gemaakt waardoor de keuze voor het openbaar vervoer aantrekkelijker is. Het resultaat van een unieke samenwerking tussen provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, werkgevers en Syntus.

De aanpak

Vanaf de verkenning tot en met de realisatie zijn provincie, gemeente, bedrijven en vervoerder met elkaar opgetrokken. Eén grote werkgever fungeerde als trekker en coördinator. Partners konden snel antwoord geven op vragen als: Hoe organiseer je het  traject? Hoe verenig je ogenschijnlijk verschillende doelen? Wat pak je als partners gezamenlijk op en waar ligt een eigen verantwoordelijkheid? Wat zijn de wensen en behoeften van organisaties én hun medewerkers? Wat zijn de kwaliteitscriteria? Hoe maak je de businesscase rond, ook finan­cieel? Bijzonder is dat de nieuwe buslijn geen pilot is, maar een afspraak voor minstens twee jaar.

Doelgroepen

Medewerkers en bezoekers van de bedrijven in Apeldoorn Zuid.

Gedragslessen

  • Wensen medewerkers staan voorop!
  • Gebruiksgemak door koppeling bestaande ov-systemen
  • Goede ov-inbedding in reiskostenregelingen nodig
  • Werkgevers spreken elkaar aan op mogelijkheden
  • Goede interne communicatie, gezamenlijke branding

Vernieuwende elementen

Bijzonder is de publiek-private samenwerking van verkenning tot en met realisatie. Met als motto: niet praten over samenwerking, maar over het gezamenlijk doel en hoe dit te realiseren! De bedrijven in Apeldoorn Zuid hebben de Businessline mede gefinancierd. Vernieuwend is ook de combinatie gedrag, communicatie en (kleinschalige) infra.

De kansen voor opschaling

Een project als dit kan in feite overal in Nederland worden uitgevoerd waar bedrijven gezamenlijk hun bereikbaarheid met het ov willen verbeteren. De gekozen aanpak kan ook toegepast worden op andere gebieden met (voldoende) economische massa.

De resultaten

  • Bedrijven in Apeldoorn Zuid zijn beter bereikbaar met het ov
  • Medewerkers hebben met de nieuwe buslijn een serieus alternatief voor de auto. Ze zijn sneller op het werk, met een betere aansluiting op de treinen van en naar Apeldoorn CS
  • Vervoerde Syntus genereert meer opbrengsten
  • Gemeente Apeldoorn versterkt haar economische positie
  • Provincie Gelderland geeft op een moderne manier invulling aan het ov anno 2015