Beter Benutten Award: Inzending Regio Twente

Dankzij de inspanningen van werkgevers en de Fietsactie van Twente Mobiel gaan steeds meer medewerkers op de fiets naar het werk. Zij besparen daarmee op jaarbasis ongeveer 868.000 autokilometers. Een unieke actie, omdat niet alleen ex-automobilisten voor hun fietsgedrag zijn beloond. Ook bestaande fietsers!

De aanpak

Met de Fietsactie is via een financiële beloning het fietsgebruik in woon-werkverkeer gestimuleerd . Medewerkers die al naar het werk fietsten, zijn ingezet als fietsambassadeurs. Zij stimuleerden collega-automobilisten, ook de fiets te pakken. Beiden vormden een deelnemerskoppel (buddysteem) en kregen een beloning. Iedere gefietste dag is via een persoonlijke webpagina of de SMART app geregistreerd. Deze bevatte informatie over het eigen fietsgedrag, zoals het aantal dagen en fietskilometers. Maar ook over het fietsgedrag van andere deelnemers. Een extra stimulans om nog meer te fietsen!

Doelgroepen

De Fietsactie richtte zich primair op medewerkers die met de auto naar het werk gingen. Medewerkers die al naar het werk fietsten, zijn ingezet als fietsambassadeurs. Aan de werkgever is committment voor de actie gevraagd door in geld en uren te investeren in het fietsgebruik.

Gedragslessen

 • Eigen fietsprestatie vergelijken met die van collega’s werkt stimulerend
 • Maximum aantal deelnemers door schaarste creëren
 • Wederkerigheid door de inzet van fietsambassadeurs
 • Commitment van werkgever én collega
 • Verzoek van een collega vergroot het gewenste gedrag

Vernieuwende elementen

 • Inzet van fietsambassadeurs
 • Investering bedrijven om fietsen te stimuleren
 • Lengte van actieperiode met een minimum en maximum aantal fietsdagen
 • Beloning van goed gedrag van huidige fietsers
 • Automatische registratie via app

De kansen voor opschaling

De Fietsactie:

 1. realiseert een duurzame gedragsverandering. Ex-automobilisten blijven na de actieperiode ook fietsen
 2. is zeer kosteneffectief. € 0,09 voor één gereduceerde autokilometer
 3. wordt nu ook in andere regio’s ingezet.