Beter Benutten Award: Inzending Regio Arnhem-Nijmegen

Om de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren, werden automobilisten die regelmatig over de RegioRing reisden uitgedaagd om hun reisgedrag te veranderen. Dat gebeurde met challenges waar een beloning aan was gekoppeld. De challenges richtten zich op spitsmijden en autoknelpunten.

De aanpak

De combinatie van de SLIM app met gerichte challenges en directe feedback in de vorm van informatie en beloning zorgde voor een loyale deelnemersgroep die challenges goed oppakte. De SLIM app bood deelnemers twee typen basischallenges. Afhankelijk van hoe vaak deelnemers tijdens de meetperiode in de spits waren gezien, kwamen zij in aanmerking voor een van deze twee challenges. Met de verdiende punten konden zij producten bestellen in de webshop van dit project.

Doelgroepen

Alle automobilisten die regelmatig in de spits of via belangrijke knelpunten in de regio reizen.

Gedragslessen

Voor duurzaam gewenst (reis)gedrag moet de beloning uit meerdere componenten bestaan:

1.      de financiële prikkel (bv. een spaarprogramma)

2.      de funfactor, met challenges informatieprikkel, waardoor mensen actief en betrokken blijven.

3.      De financiële beloning is een factor 10 lager dan bij vergelijkbare projecten. De ervaren waarde voor deelnemers is groot, terwijl de financiële waarde laag is.

Vernieuwende elementen

  • Minder cameraregistratie en grootschalige inzet smartphones.
  • Introductie van spel/fun-elementen.
  • Deelnemersgroepen met verschillende beloningsmodellen.
  • Openstellen voor iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen.
  • Minimaliseren privacy-gevoelige informatie van deelnemers.
  • Lokale wegbeheerders deden mee aan mini-challenges (bij wegwerk­zaamheden).
  • Aansluiting bij/van ITS apps van derden.
  • Intensieve monitoring en evaluatie gaven gelegenheid voor bijsturen.

 De kansen voor opschaling

Eenvoudige uitbreiding met nieuwe regio’s, knelpuntlocaties en deelnemersgroepen. Ook bij evenementen en bereikbaarheid werkgevers.

De resultaten

SLIM uit de Spits fase 2 heeft haar doelen tussen maart 2013 en januari 2015 ruimschoots gehaald. Reizigersgroepen zijn met prikkels uitgedaagd hun reisgedrag te veranderen. Basischallenges (spitsmijden, autoknelpunten) hebben geresulteerd in gemiddeld 30.000-35.000 spitsmijdingen per week in de regio  Arnhem-Nijmegen. Dit effect blijft voor zeker 85% bestaan, ook nadat beloningen zijn gestopt.

Dit blijvende effect is aangetoond met cameraregistraties en deelnemer-enquêtes. Ondanks dat de beloningen zijn stopgezet, blijven deelnemers de spits goed mijden op hetzelfde mijdingsniveau van 40% ofwel 35.000 mijdingen per week. Deelnemers hebben steeds meer gebruik gemaakt van de SLIM-app en de bonuschallenges maakten spitsmijden leuker. Dit blijkt ook uit de toename van het aantal mijdingen bij de introductie van veel bonuschallenges in de tweede helft van 2015.