Beter Benutten Award: Inzending Regio Noord-Brabant

B-Riders is hét fietsstimuleringsproject van Beter Benutten, provincie Noord-Brabant. B-Riders zijn Brabantse forensen die overstappen van auto naar fiets. Zij worden door de app gecoached en voor elke fietskilometer in de spits ontvangen zij een financiële vergoeding. Doel is minder verkeersdrukte rond de Brabantse steden.

De aanpak

De B-Ridersapp vormt de basis van het programma. De app registreert alle kilometers die B-Riders maken. En filtert de fietsritten in de spits waarvoor een financiële vergoeding geldt. Ook coacht de app B-Riders en stimuleert hen om door te gaan. De coaching bestaat uit verschillende technieken op basis van gedragspsychologie, zoals een weekplanning, feedback e-mailberichten, ­levels, challenges en beloningen in de vorm van kleine cadeaus. De data uit de ­app worden ook gebruikt voor het analyseren van fietsgedrag en fietsritten voor wetenschappelijk onderzoek, zoals BikePRINT.

Doelgroep B-Riders

Forenzen die

 • over willen stappen van auto naar fiets
 • werkzaam zijn in Brabant
 • in de leeftijd 18 - 67 jaar
 • Brabantse werkgevers en fietsedealers

Gedragslessen

Belonen werkt!

 • Langdurige financiële stimulering verandert gedrag op positieve wijze
 • Coaching alleen verandert het gedrag niet, geeft wel positieve versterking
 • B-Riders (blijven) fietsen voor hun gezondheid
 • Duurzame gedragsverandering: veel B-Riders blijven fietsen, ook na stoppen beloning

Vernieuwende elementen

 • App: registratie van fietsritten én communicatie met deelnemers
 • Combinatie van belonen én coachen
 • Inzet van social media voor actieve community
 • Data-analyse fietsritten gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek

De kansen voor opschaling

 • App is toegankelijk voor iedereen, geen extra infrastructuur nodig
 • Koppeling aan andere (business) modellen:
 • Fietsstimulering door bedrijven zelf
 • ITS-diensten koppelen aan B-Riders

De resultaten

Het aandeel autoritten is afgenomen van 58,8% naar 28,6%: de overstap (modal shift) van autoritten naar fietsritten is 30,2%.

 • Succesvolle werving van bedrijven én werknemers
 • 2300 B-Riders fietsten meer dan 6,5 miljoen kilometers
 • Gemiddelde woon-werkafstand: 14 kilometer
 • Gemiddelde fietssnelheid: 20 km/u (voornamelijk op e-bikes)
 • 97,3% van B-Riders fietst tussen 7 en 9 uur naar het werk
 • 88,9% van B-Riders fietst tussen 16 en 18 uur naar huis

Coaching werkt! B-Riders die financiële vergoeding én coaching krijgen, fietsen tot wel 30% meer ritten dan B-Riders met alleen een financiële vergoeding.