Beter Benutten Award: Inzending Regio Maastricht

Kom op! Kies slim! is opgezet om automobilisten vaker met de fiets, e-bike of het OV naar het werk te laten reizen. Werknemers van convenantpartners kunnen deelnemen aan een gratis probeer- en vervolgactie en worden begeleid naar een duurzame overstap. Het project krijgt een vervolg in Beter Benutten Vervolg.

De aanpak

De aanpak is bijzonder omdat de reiziger stap voor stap wordt begeleid naar een duurzame gedragsverandering van auto naar fiets, e-bike of OV. De uiteindelijke verandering is - na een gratis probeeraanbod - gebaseerd op de intrinsieke motivatie van de reiziger zelf. In ­totaal zijn er 10 stappen waarbij 5 stappen ­gericht zijn op het begeleiden van de reiziger: het bepalen en bereiken van de doelgroep, het aanbieden van gratis probeer- en vervolgaanbod en het adviseren naar aanschaf van een fiets, e-bike of OV chipkaart. Deze aanpak wordt nauw met convenantpartners vorm gegeven en is succesvol; deelnemers die alle stappen doorlopen verminderen hun autoritten voor woon-werkverkeer structureel met 75%.

Doelgroepen

De doelgroep van Kom op! Kies Slim! bestaat uit 10.000 autoforenzen van de 26 convenantpartners. Dat is 25% van alle autoforenzen die dagelijks naar Maastricht rijdt. Tweederde hiervan geeft aan dat de fiets, e-bike of het OV een realistisch alternatief is voor reizen met de auto; dat zijn 6.500 potentiele over­stappers.

Gedragslessen

 • Zorg voor ‘lokkertjes’ bij aanvang
 • Speel daarna in op intrinsieke motivatie
 • Zet goede, simpele eenvoudige, risicoloze producten in
 • Laat bedrijven goed gedrag stimuleren
 • Werf extra rond grote hinder

Vernieuwende elementen

 • Compleet uitgewerkte stapsgewijze benadering
 • Lokkertjes’ altijd opvolgen door vervolgaanbod
 • Vervolgaanbod moet intrinsieke motivaties aanspreken
 • Bruikbaar ontwerpkader voor alle gedragsbeïnvloedingsprojecten

De kansen voor opschaling

 • Aanpak wordt doorgezet in BB2
 • Ook toepasbaar in andere regio’s
 • Vervolgaanbod via publiek-private samenwerking
 • Zelfstandige business cases reeds in ontwikkeling

De resultaten

Van de in totaal 40.000 autoforenzen naar Maastricht zijn 10.000 direct aangesproken via de 26 convenantpartners. Dat is 25% van de totale doelgroep die dagelijks in de auto naar Maastricht reist. 3.500 daarvan is bereikt met een fiets- of OV aanbod via wervingscam­pagnes. 2.000 van hen besloten een e-bike of OV-chipkaart uit te proberen. Dat is 60% van de bereikte doelgroep! Vervolgens kozen 900 deelnemers (45%) ervoor om ook het vervolg­aanbod uit te proberen met de intentie om daarna hun goede gedrag vast te houden. En dat doen ze: ook na het vervolgaanbod zorgen zij samen dagelijks voor 680 spitsmijdingen!