Beter Benutten Award: Inzending Regio Leeuwarden

Het begon als een pilot van enkele fietskluizen en bleek direct een schot in de roos. Snel kwam er uitbreiding op de bestaande locatie en naar nieuwe locaties. Uniek is dat bedrijven, deelnemers Werk Slim, Reis Slim, zelf gaan participeren. FrieslandCampina bijt de spits af met 15 kluizen voor 3 jaar en we zijn met 55 bedrijven in gesprek.

 

De aanpak

Medewerkers van Leeuwarder bedrijven kunnen gratis gebruik maken van Park & Bike Goutum. Gebruikers parkeren hun auto gratis op het parkeerterrein buiten de stad en fietsen het laatste stuk langs de file naar hun werk. De Park & Bike locatie bestaat vanaf 2010. In 2014 is de locatie uitgebreid van 30 naar 47 kluizen. De vraag naar Park & Bike-locaties vanuit andere rijrichtingen is toegenomen onder Werk Slim, Reis Slim partners. Daarom zijn vanaf mei 2015 vier nieuwe Park & Bike locaties geplaatst bij Hemriksein, WTC, het Kalverdijkje en Wiarda. De Werk Slim, Reis Slim partners huren de kluizen en fietsen voor €400 per jaar. De fietsen worden daarna eigendom van de fietsende medewerkers. De werknemers krijgen via de werkgeversbenadering een aanbod en worden daarnaast bereikt via de campagne Rij2op5.

Doelgroepen

Werk Slim, Reis Slim partners die niet op fietsbare afstand wonen, maar wel graag willen fietsen naar het werk en files en hoge parkeergelden willen vermijden.

Vernieuwende elementen

  • Fietsinspiratiesessies, met onder andere gezamenlijk werken aan business cases, zodat ook de financiële kant voor bedrijven in beeld gebracht wordt.
  • Integrale aanpak. De afzonderlijk fiets-onderdelen zijn als totaal veel krachtiger dan afzonderlijk. Een fietsbeloning bijvoorbeeld (zoals in Leeuwarden Positive Drive) is daarom ook vrij eenvoudig als onderdeel (tijdelijk) in te zetten, omdat het hele campagneformat voor stimulering staat.
  • Medefinanciering van bedrijven, dragen ook financieel bij aan mogelijk maken van uitbreiding P+B.
  • Inspraak van bedrijven bij vinden geschikte locaties.

De kansen voor opschaling

Er is een ruime kans voor opschaling, namelijk van 50 naar 150 fietsen. Voor de nieuwe vier locaties is een vergunning. Elke opschaling kost ongeveer vier maanden.  Daarnaast breiden veel werkgevers aan hun kant hoogwaardige fietsvoorzieningen uit, zoals goed, veilig en droog parkeren met diverse oplaadpunten voor het toenemende aantal e-bikes.

Gedragslessen

De intrinsieke motivatie zoals vitaliteit, reistijdwinst, maar ook kosten en flexibiliteit in de stad zijn triggers voor werknemers. Aangevuld met de boodschap van de werkgevers dat fietsen naar het werk belangrijk is; de werkgever maakt het met P+B ook tastbaar en zichtbaar. Essentieel in stimuleren is de totaal-aanpak.

1) Bewustwording

2) proberen,

3) kopen (kooparrangement Werk Slim, Reis Slim pas)

4) parkeren (P+B), met 5) voorbeeldgedrag in de organisatie. Tijdelijke beloning (niet per se financieel) kan het effect versterken. Voor werknemers geldt: dezelfde reisafstand groener en voordeliger af te leggen zonder veel tijdverlies.

De resultaten

  • Park & Bike levert gemiddeld zo’n 110 spitsmijdingen per dag op (62 kluizen, bezetting zo’n 90%, 2 ritten per dag, ochtend en avond)
  • Het gebruik is toegenomen van 30 (2012) naar 47 (2014) naar 62 (2015).