Werkgevers in regio Haaglanden hebben veel bereikt

Waar?

In de Malietoren in Den Haag (het gebouw van VNO-NCW West)

Alle projectleiders en ambassadeurs van Bereikbaar Haaglanden kwamen bij elkaar, om terug te blikken op de resultaten van de afgelopen jaren. Werkgevers hebben in de regio veel resultaten bereikt.

Wat?

  • Fietsenstallingen aangelegd en uitgebreid
  • Extra fietsfaciliteiten, zoals douches en elektrische oplaadpunten
  • Introductie deelfietsen bij bedrijven
  • Gebruik reisinformatie-apps
  • Meer gebruik van OV

Samenwerking

In Bereikbaar Haaglanden werken werkgevers en overheden met elkaar aan het bereikbaar houden van de regio. Voor de samenwerking is de regio opgedeeld in vijf gebieden waar maatwerkmaatregelen worden genomen die passen bij de couleur locale van het gebied. Deze gebieden zijn:

  • Centrale Zone Den Haag
  • Zoetermeer
  • Delft
  • Westland
  • Leidse regio

Ambassadeurs

De gebieden hebben ambassadeurs ofwel lokale boegbeelden. Zij kennen het gebied, de belangrijke partijen en weten wat er speelt. De ambassadeurs worden strategisch ingezet om partijen te inspireren door het goede voorbeeld te geven en door mensen in het netwerk persoonlijk aan te spreken op betrokkenheid bij het onderwerp. De ambassadeurs vormen anderzijds ook de verbinding tussen de verschillende individuele projecten in de gebieden en zijn de link met het overkoepelende programma voor Haaglanden.

Resultaten

Werkgevers hebben in de regio Haaglanden veel resultaten bereikt. Enkele voorbeelden:

Shell heeft de fietsenstalling met circa 200 plaatsen uitgebreid en verbetering aangebracht aan de faciliteiten zoals extra douches, elektrische oplaadpunten en een verandering van de ingang voor fietsen.
UTS: 50% van onze medewerkers rijdt nu met de fiets, brommer of ov afhankelijk van hun begin- en eindtijden.
TU Delft: “We zijn er trots op dat we zes samenhangende maatregelen hebben bedacht om de automobiliteit terug te dringen: deelfietsen, fietspalen, e-fietsen, e-scooters, de introductie van de mobility card en de ontwikkeling van een reisinformatie app.”
CBS: “In principe dient elke medewerker gewoon met het OV te komen.”
Siemens meldt dat het gebruik van het ov verder is toegenomen en dat er een grotere bewustwording is bij medewerkers. Het gebruik van de auto is niet langer vanzelfsprekend meer. “Daarbij hebben we de hoogste score op de CO2 ladder zoals die door verschillende (semi)-overheidsinstanties wordt gebruikt.”
Gemeente Westland is erg enthousiast zijn over het Beter Benutten-programma en de inzet van de Mobiliteitsmakelaar. “Dit helpt echt om de mind-set van bedrijven en onze eigen medewerkers te veranderen. Dat hebben we nodig om de regio bereikbaar te houden en minder de auto te gebruiken.”
De ANWB heeft deelgenomen aan diverse ontwikkel- en verbetersessies op het gebied van ov en mobiliteit in het algemeen. Een van de resultaten hiervan is de deelname aan de pilot Slim Reizen, gesubsidieerd door Stadsgewest Haaglanden. In deze pilot wordt de medewerker vrijgelaten en gefaciliteerd in flexibel gebruik van verschillende modaliteiten voor zowel woon-werkverkeer als zakenreizen. Privéreizen zijn in dit concept ook eventueel mogelijk. ANWB ziet dit als het begin van het loslaten van de diverse, niet goed op elkaar afgestemde, mobiliteitsregelingen en als een betere arbeidsvoorwaarde voor de medewerker. Na de pilot zal bekeken worden of dit concept wordt toegepast.

Meer informatie

Download het boekje 'Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden' (PDF, 1,7 MB)