Kennis delen en samenwerken om slimme mobiliteitsoplossingen sneller en groter te realiseren

In Nederland lopen veel projecten waarin slimme mobiliteitsoplossingen geïmplementeerd en uitgerold worden. Vergelijkbare vraagstukken leven in veel projecten. Hoe kom ik tot een cyber secure oplossing? Hoe ga ik om met privacy van data? Wat vindt de gebruiker er nu eigenlijk van? Hoe kan ik effecten op lange termijn meten? Hoe maak ik duurzame architectuur keuzes? Welke standaarden bieden mij houvast?

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen, overheden en belangenverenigingen samen komen om Smart Mobility sneller en grootschaliger tot ontwikkeling te brengen in Nederland.

Momenteel zijn er vijf Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility (thema's): Architectuur & Interoperabiliteit, Effecten, Human Behaviour, Juridische Aspecten en Security. De agenda wordt per Ronde Tafel bepaald door enerzijds actuele issues uit lopende projecten, anderzijds door projectoverstijgende en internationale ontwikkelingen, die ook invloed hebben.

Ga naar http://rondetafels.ditcm.eu/ voor meer informatie.