Samen afspraken maken, samen (door)ontwikkelen

Om ITS en Smart Mobility verder te kunnen ontwikkelen én toepassen, zijn heldere afspraken nodig. Over de techniek, over standaardisatie en architectuur, maar ook over maatschappelijke vraagstukken als menselijk gedrag, privacy en security. Die afspraken maken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen bij voorkeur niet voor elk project opnieuw, maar overkoepelend, vanuit gedeeld draagvlak en op één herkenbare plek. Hiertoe dienen de Landelijke Ronde Tafels.

Gezamenlijk afspraken maken is van belang voor de doorontwikkeling van toepassingen in Nederland en de aansluiting op internationale standaarden en ontwikkelingen. Markt en overheid willen hun gezamenlijke ambities realiseren. Connecting Mobility, DITCM en Beter Benutten zoeken de samenwerking met AutomotiveNL en Connekt om de inhoudelijke discussies tussen betrokken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen te faciliteren.

Zeker nu we van de fase van onderzoek en projecten in de fase van bredere implementatie komen, zijn gezamenlijke afspraken extra belangrijk. Met heldere standaarden en randvoorwaarden weten marktpartijen waar ze vanuit moeten gaan en waaraan ze moeten voldoen.

Wat zijn Ronde Tafels?

Een Ronde Tafel is een community, waarin deelnemers oplossingen bedenken om een volgende stap te maken. Welke problemen voorzien we, welke oplossingen zijn er mogelijk en welke prioriteiten stellen we? En wat willen we bereiken? De vragen komen uit de praktijk. Het aantal deelnemers varieert van 15 tot 25, afkomstig van de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

In verschillende ITS-projecten lopen we tegen dezelfde randvoorwaardelijke vraagstukken aan. Met de Ronde Tafels willen we leren van elkaar. En daarbij is het ook wel zo efficiënt om zaken die ons allemaal aangaan, samen uit te werken.

‘Ronde Tafels zijn eigenlijk communities van experts, die elkaar ook buiten het overleg weten te vinden.’

Onderwerpen

In totaal worden aan zeven Ronde Tafels gesprekken gevoerd over de volgende onderwerpen:

• Dutch profile/Standaardisatie

• Architectuur

• Human Behaviour/Gedrag

• Security

• Privacy

• Effects Traffic

• VRI Innovatie

Op basis van deze zeven thema’s geven bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden gezamenlijk - maar met hun eigen ambities, doelstellingen en mogelijkheden - de toekomst vorm. Uitkomsten van deze gesprekken worden voor iedereen inzichtelijk gemaakt via de websites van de ondersteunende programma’s en netwerkorganisaties. Hieronder is de planning te vinden tot aan de zomer. De programmering voor het najaar wordt op een later moment via de verschillende websites van DTCM, CM, BB, ANL en Connekt bekend gemaakt.

Borging resultaten door C-ITS Board

De landelijke ITS Ronde Tafels zijn inmiddels allemaal opgestart en de eerste resultaten worden opgeleverd. Om die resultaten te borgen worden een tactische en strategische C-ITS Board ingericht.

Door de resultaten ook op tactisch en strategisch niveau goed te borgen, zorgen we ervoor dat we hiermee de juiste stappen maken voor Nederland. De tafels vormen het hart van de organisatie rondom randvoorwaarden in Nederland en zijn dé plek, waar rondom de thema’s keuzes worden voorbereid.

Op de website van DITCM is een beschrijving van het proces te vinden, om te komen tot een tactische en strategische C-ITS Board. Ook de samenstelling en taken zijn hierin omschreven. Voor de tactische board is ook een profielbeschrijving gemaakt.

De tactische C-ITS board bestaat uit 9 personen die een bepaalde sector vertegenwoordigen. Tot nu toe zijn 8 van de 9 beschikbare plaatsen ingevuld. 

 1. Overheid Nationaal
  Kai Feldkamp (RWS)
 2. Overheid Provinciaal
  Bart Swaans (LVMB, Noord-Brabant)
 3. Overheid Stedelijk
  nnb
 4. Industrie Automotive
  Loek van Seeters (DAF)
 5. Industrie Wegkant
  Gertjan Eg (Ivera, Astrin)
 6. Industrie Providers/diensten
  Wim Vossebelt (V-tron)
 7. Industrie ICT/Autom./dataverw.
  Steven Logghe (BE-Mobile)
 8. Kennis Toegepast
  Frits Klok (TNO)
 9. LT Universitaire wereld
  Bart van Arem (TU Delft)

Het vormen van een strategische board gaat nog tot en met augustus duren.

Praktische organisatie ronde tafels en C-ITS boards

DITCM Innovations is verantwoordelijk voor het realiseren en functioneren van de landelijke tafels en de C-ITS board. Mocht u geïnteresseerd zijn om ook aan een van de tafels deel te nemen, heeft u vragen of ontvangt u graag meer informatie? dan kunt u contact opnemen met DITCM Innovations: info@DITCM.eu.

Kijk hier voor meer informatie over de ronde tafels.