Gedragsbeïnvloeding

Meer fietsgebruik in woon-werkverkeer en iedere dag 900 auto’s uit de spits. Dat was het tussentijdse resultaat van het programma Beter Benutten Twente. Bert Boerman, gedeputeerde van provincie Overijssel: “Met het Beter Benutten programma willen we de vervoersvraag in de spits waar mogelijk spreiden door werknemers, bezoekers en scholieren op een ander tijdstip, met een andere vervoerswijze of niet te laten reizen. Verschillende maatregelen voor een betere bereikbaarheid zijn al succesvol uitgevoerd.”

Het eerste Twentse Beter Benutten programma, van 2012 tot 2014, behelsde 16 maatregelen. De aanleg van de fietssnelweg F35, infrastructurele maatregelen in Oldenzaal en Enschede, inzet van verkeerscamera’s en stimuleringsprojecten voor (elektrische) fiets en openbaar vervoer. Daarnaast namen 70 Twentse werkgevers, onder de vlag van Twente Mobiel, maatregelen om het autogebruik tijdens de spits te verminderen. Zo is het elektrische fietsgebruik voor woon-werkverkeer in Twente tussen 2012 en 2014 meer dan verdubbeld.

Ook van 2015 tot en met 2017 bleef Twente zich inzetten voor de economische bereikbaarheid van de regio. De samenwerking met het bedrijfsleven bleef centraal staan. De nadruk lag op maatregelen die een duurzame verandering van reisgedrag konden bewerkstelligen. Er werd gewerkt vanuit 5 thema’s: werkgeversaanpak, fiets, Intelligente Transport Systemen, goederenvervoer en A35. Gezamenlijk werd gestreefd naar 10% minder reistijd van deur tot deur op de belangrijkste knelpunten in de spits. En Twente wilde een nieuwe denk- en werkwijze introduceren t.a.v. het vergroten van de bereikbaarheid. Want met alleen het aanleggen van asfalt komen we er niet. Het gaat om gedragsbeïnvloeding.