Slim Reizen Stedendriehoek

De regio Stedendriehoek bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Deze regio nam sinds eind 2013 deel aan het Beter Benutten programma. De regio voerde dit programma uit onder de noemer Slim Reizen Stedendriehoek.

 

De Stedendriehoek ging aan de slag met een programma waarin een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven centraal stond. Inzet daarbij was het woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden zodat er minder spitsverkeer zou zijn.

Maatregelen

Uit een verkeersanalyse in de regio bleek dat de grootste knelpunten op de schakels tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet te vinden waren. Daarnaast zorgden incidenten op de hoofdwegen voor knelpunten. In het programma voor de Stedendriehoek zette de regio in op informatie voor weggebruikers over alternatieve routes bij incidenten en alternatieven voor vervoer als het erg druk was op de weg. Ook werd bekeken hoe het verkeer op het onderliggende wegennet vlotter kon doorstromen. De Stedendriehoek zette daarnaast in op het verbeteren van fietsverbindingen en stallingmogelijkheden. Ook werd het bedrijfsleven in de regio ondersteund bij het nemen van maatregelen die de bereikbaarheid verbeterden. Het ging dan om maatregelen als het instellen van een mobiliteitsbudget voor werknemers, het nieuwe werken, het mijden van de spits en het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer.

Slim Reizen Stedendriehoek gaat verder als Slim en Schoon Reizen. Kijk voor meer informatie op https://slimschoonreizen.nl/