Samen houden we Midden-Nederland bereikbaar

In en door Midden-Nederland reist dagelijks bijna één miljoen reizigers van en naar hun werk. Het gebied wordt om die reden ook wel de draaischijf van Nederland genoemd; het is druk op het spoor, de fietspaden, het water en met name op de wegen. De files in deze regio bepalen zelfs 30% van de totale landelijke fileproblematiek. Daarom was Beter Benutten hier gericht op het verminderen van het aantal auto’s in de spits en het bevorderen van andere reismogelijkheden. Om zo het gebied bereikbaar én leefbaar te houden. 

Midden-Nederland is Goedopweg

In de regio Midden-Nederland heet het samenwerkingsverband dat uit het Beter Benutten-programma voortvloeide ‘Goedopweg’. Onder deze naam hebben de Provincie Utrecht, gemeenten Utrecht en Amersfoort, het Ministerie, Rijkswaterstaat en de werkgevers uit de regio (verenigd in de U15) de handen ineen geslagen en meer dan 30 nieuwe creatieve en innovatieve projecten bedacht die de bereikbaarheid blijvend zullen verbeteren en daarmee tegelijkertijd de economie laten groeien.

Samen werken aan bereikbaarheid

Binnen de uitwerking van al deze projecten staat keuzevrijheid van de reiziger centraal. Daarom stimuleert Goedopweg de reizigers om op een andere manier of op een ander tijdstip te reizen. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe werken of het reizen buiten de spits. Maar Goedopweg zorgt ook voor snellere verbindingen in het OV, verbeterde fietsroutes en daagt bedrijven in de binnensteden uit om hun distributie op andere innovatieve manieren te verzorgen. Een overzicht van alle projecten is te vinden op de site van Goedopweg.

Reisadvies op maat

Onmisbaar voor een goede doorstroming van het verkeer is de juiste informatievoorziening over verkeershinder. Goedopweg.nl speelt op deze behoefte in en biedt uitgebreide informatie over werkzaamheden en mogelijke verkeershinder. Daarnaast kunnen reizigers zich aanmelden voor een emailservice waarbij ze hun meest gebruikte route opgeven. Indien er werkzaamheden op dat traject gepland zijn, krijgen zij automatisch een e-mail met deze informatie.