Samen houden we Maastricht bereikbaar

Maastricht Bereikbaar had als doel om 10% van de autonome groei van het autoverkeer op de belangrijkste routes op te vangen. Voor forenzen, bezoekers en inwoners van Maastricht en de regio en goederenvervoer was er een samenhangend pakket van maatregelen. Het ging om een combinatie van alternatieven voor de auto. 

Regionale doelstelling

De landelijke doelstelling was in de regio vertaald naar 2.000 spitsmijdingen per dag op de Maaskruisende verbindingen, het vasthouden van het in 2012-2014 gerealiseerde effect en het realiseren van 1.000 spitsmijdingen per dag op topdagen, wanneer de stad veel bezoekers trekt. Bovendien was er een aanvullende doelstelling om ook in de stedelijke gebieden van Sittard-Geleen (500) en Heerlen (1.000) spitsmijdingen te realiseren om de bereikbaarheid te verbeteren op de verbindingen tussen de drie stedelijke gebieden van Zuid-Limburg. Dit sloot aan bij de ambitie van Beter Benutten om regio’s meer met elkaar in verbinding te brengen, kennis te delen en de werkwijze te verankeren in het overheidsbeleid op alle schaalniveaus. Vanwege de grote werkzaamheden in Maastricht in de periode tot en met 2017 lag de focus hier met name op het Maaskruisende verkeer.

Duurzame gedragsverandering

Maastricht Bereikbaar richtte zich op structurele gedragsverandering volgens een 10-stappenplan waar meerdere regio's gebruik van maakten. Hierin is een strategie verwerkt om het gewoontegedrag van de automobilist stap voor stap te doorbreken. Benadering op het juiste moment, verleiden tot het uitproberen van ander gedrag (bijvoorbeeld gratis uitproberen van OV of e-bike) en vervolgens een vervolgaanbod dat gericht is op intrinsieke motieven van de deelnemer. De monitoring van het programma toonde aan dat deelnemers die de afgelopen jaren hun gedrag veranderden dit in het jaar daarna blijven volhouden. In Beter Benutten Vervolg werd gemonitord in hoeverre de gedragsverandering ook twee en zelfs drie jaar na deelname duurzaam is. 

Kiezen voor slim werken, slim reizen

Bij de doelstelling van Maastricht Bereikbaar om auto's uit de spits te halen, richtte het programma zich vooral op de forenzen. Dit gebeurde via de werkgeversaanpak voor alle werkgevers in Zuid-Limburg. Zij konden kiezen voor een uitgebreid pakket met producten en diensten om slimmer te reizen. Bijvoorbeeld acties om het ov of de fiets/e-bike te ontdekken of slim werken op een tijd en plaats die de werknemer het best uitkwam.

Slim parkeren

In het algemeen geldt in Maastricht: parkeren aan de rand van de stad is goedkoper dan in het centrum. Goedkoop parkeren is mogelijk bij de Park+Walk-locaties aan de rand van het centrum. Vanaf deze locaties is het maximaal 10 minuten lopen naar het centrum. Verder is het mogelijk in een aantal parkeergarages vooraf een parkeerplaats te reserveren. Zo hoeven reizigers op drukke dagen niet te zoeken naar een parkeerplaats in de stad en niet in de rij te wachten bij de kaartautomaat.

P+R Maastricht Noord

Bij P+R Maastricht Noord parkeren forenzen en bezoekers gratis aan de rand van de stad en ze kunnen voor 2 euro per persoon 4 keer per uur met buslijn 10 verder reizen naar het centrum, Randwyck en Gulpen. P+R Maastricht Noord is de afgelopen jaren vooral ingezet om bezoekers op te vangen aan de rand van de stad. In 2015 is Maastricht Bereikbaar begonnen met het stimuleren van het gebruik onder forenzen. Voor forenzen is er een abonnement mogelijk, voor extra gemak. Buiten de dienstregeling van de bus kunnen reizigers 2 keer per uur met de trein reizen vanaf P+R Noord. 

Studenten

Samen met de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd richtte Maastricht Bereikbaar zich op de doelgroep studenten. Ze mochten zelf meedenken over slimme parkeeroplossingen. Voor buitenlandse studenten, die veelal met de auto naar Maastricht komen, werd een alternatief geboden voor het parkeren in het centrum. 

Maastricht Bereikbaar voor vervoerders

Maastricht Bereikbaar benaderde bedrijven persoonlijk voor een logistiek advies en logistieke oplossingen die de efficiency van het transport, de opslag en de distributie vergrootten.

Samenwerking

Een slagvaardige programmaorganisatie voert Maastricht Bereikbaar uit, ook na afloop van Beter Benutten. De stuurgroep Maastricht Bereikbaar bestaat uit Avenue2, Gemeente Maastricht, Kamer van Koophandel Limburg, LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging), Nederlandse Spoorwegen, Projectbureau A2 Maastricht, Provincie Limburg, Q- Park Nederland, Rijkswaterstaat Limburg, SIM (Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht), Universiteit Maastricht, Veolia Transport Limburg en Vodafone. Het regioconvenant is door meer dan 50 partijen uit regio Maastricht ondertekend. Maastricht Bereikbaar heeft meer dan 30 convenantpartners. Dit zijn grote bedrijven in de regio die zich gecommitteerd hebben aan het leveren van een bijdrage aan de doelstelling en zich de komende jaren inzetten om slim werken en slim reizen te verankeren in hun eigen organisaties.