Samenwerken aan een bereikbaar Haaglanden

De visie van het programma Beter Benutten Haaglanden was dat de infrastructuur op orde moet zijn. Wanneer de fietspaden en het openbaar vervoer goed zijn geregeld, gaan reizigers deze ook meer gebruiken. Daarvoor werkt Haaglanden van oudsher intensief samen met werkgevers in de gehele regio onder de noemer Bereikbaar Haaglanden. De regio bestrijkt overigens het grote gebied van het Westland tot aan Leiden en Alphen aan den Rijn en van Zoetermeer tot aan Den Haag centrale zone.

In Bereikbaar Haaglanden werken VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, EVO en TLN samen. Daarnaast zijn ruim zeventig werkgevers, ondernemersverenigingen en logistieke bedrijven als convenantpartner aangesloten. De werkgevers verschillen in veel opzichten van elkaar. Een zaak hebben ze gemeen en dat is dat ze de bereikbaarheid van hun regio willen verbeteren.

Gebiedsgewijze aanpak

Uniek voor deze regio is dat er is gewerkt met deelgebieden. In de gebieden traden ambassadeurs in contact met werkgevers om samen met hen te bekijken hoe knelpunten konden worden opgelost en welke maatregelen werden ingezet die pasten bij de couleur locale van het gebied. De ambassadeurs enthousiasmeerden het bedrijfsleven voor het principe ‘slim werken, slim reizen’.

Logistiek

Sinds 2015 kent Bereikbaar Haaglanden een logistiek makelaar die bedrijven ondersteunt en samen met hen tot maatwerktoepassingen komt. Het doel van Bereikbaar Haaglanden is spitsmijdingen, de doelen voor de logistieke sector zijn bijna altijd kostenbesparingen door een efficiëntere bedrijfsvoering. Andere redenen om aan de slag te gaan zijn bijvoorbeeld het reduceren van CO2 vanuit idealistische motieven of om beter te scoren bij tenders. Maar die doelen zijn goed met elkaar te verenigen.

Samen met de logistiek makelaar maakt het bedrijf een goede afweging wat de beste stappen zijn om te komen tot schoner, efficiënter en slimmer vervoer. Vaak worden successen geboekt doordat het bedrijf bereid is klein te beginnen bijvoorbeeld met een pilot. Dat is overzichtelijk en kun je beter gaandeweg bijsturen. Lees meer op bereikbaarhaaglanden

Ga 3.0!

www.ga3punt0.nl is de campagnesite van Bereikbaar Haaglanden. Ga 3.0 staat voor vernieuwing, voor het lef hebben om drie keer een alternatief vervoermiddel uitproberen. Over de e-bike horen we vaak dat je zo lekker makkelijk vooruit komt, maar is dat wel zo? Wanneer je de e-bike een paar dagen mag uitproberen naar je werk weet je het zeker! En dat geldt ook voor de elektrische scooter, of je kind lopend naar school brengen, of… Per kwartaal staan er drie leuke acties waar medewerkers en soms ook de werkgever aan mee kunnen doen. Ga 3.0! Want onbekend maakt onbemind en daarom mag slim reizen eerst worden uitgeprobeerd.