Nieuws

Beter Benutten

1 | 2 | ... | 5 | 6 |

A10 Travelhacks verminderen autoverkeer van en naar het Rieker Business Park

Rij je met de auto naar het Rieker Business Park aan de A10? En staat er een collega bij de carshare-to-work paal (liftplek) te wachten? Stop dan en laat hem meerijden. Zo help je de ov-reiziger snel het laatste stukje naar werk te overbruggen.

Beter Benutten | Samenwerken met werkgevers | Bedrijven | Amsterdam | 06-12-2017

Partnership Talking Traffic opent succesvolle editie Verkeer, Mobiliteit en Parkeren in Houten

Het Partnership Talking Traffic verzorgde met een aantal vertegenwoordigers van de bedrijven en de overheden gezamenlijk de officiële opening van de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren. ‘Vorig jaar was vlak voor ‘Houten’ de formele lancering van het Partnership, nu ligt er een jaar van hard werken achter ons. We zitten midden in het testproces en hebben tal van usecases (gebruikstoepassingen) ontwikkeld. Als bedrijven en overheden willen we het verkeer slimmer maken en zo – in elk geval deels - een einde maken aan de ellende op de weg ’, aldus Caspar de Jonge, namens het ministerie van IenW.

Beter Benutten | 30-11-2017

Speciale WIKI ‘Talking Traffic en verkeersmanagement’ nu online beschikbaar

De wiki vindt u via deze link

In de Talking Traffic-community is vanaf nu een speciale WIKI beschikbaar, waarin de betekenis van Talking Traffic voor verkeersmanagement centraal staat. Bezoekers vinden hier alle afspraken die door markt en overheid binnen het Partnership Talking Traffic zijn gemaakt en die betrekking hebben op verkeersmanagement:

  • alle contractuele eisen en besluiten die te maken hebben met het sturen en geleiden door wegbeheerders;
  • alle gemaakte afspraken die gaan over het zorgen voor een begrijpelijk en veilig gebruik van de nieuwe diensten.
Beter Benutten | 29-11-2017

Verkeersmanagement via het dashboard

Speciaal voor wegbeheerders was er in Houten een sneak preview van de nieuwe generatie informatiediensten. Ze kregen niet alleen een indruk van hoe straks verkeersmanagement via het dashboard eruit kan zien, maar werden ook bijgepraat over de achterliggende afspraken. Wegbeheerders blijven de kaders en regels stellen.

Beter Benutten | 29-11-2017

Talking Traffic levert wegbeheerder en weggebruiker voordelen op

Achter de schermen is door iedereen binnen het Partnership Talking Traffichet afgelopen jaar hard gewerkt. Weggebruikers gaan vanaf 2018 steeds meer het verkeer en elkaar helpen. Zo zijn het afgelopen jaar zes hoofdgroepen van usecases ontwikkeld. Deelnemers aan de sessie ‘Talking Traffic in gesprek’ kregen een beeld van wat dat achter het stuur én in de verkeerscentrale betekent.

Beter Benutten | 29-11-2017
1 | 2 | ... | 5 | 6 |