Assen voorop bij ontwikkeling voorspellend VerkeersManagementSysteem Assen

Assen werkt met sensortechnologie aan soort 'Buienradar', maar dan voor het verkeer: zo zou men een project kunnen omschrijven waaraan in Assen momenteel intensief wordt gewerkt. Het betreft de realisatie van het VerkeersManagementSysteem Assen (VMSA) dat automobilisten en andere weggebruikers behulpzaam moet zijn om op de meest efficiënte wijze door de drukke stad naar de plaats van bestemming te reizen.

Het bijzondere van het systeem in Assen is dat er gebruik gemaakt wordt van sensor-technologie die in Sensor City Assen is ontwikkeld. Daardoor kunnen in het VMSA in Assen de meest actuele data worden ingevoerd, zodat weggebruikers onmiddellijk melding krijgen van files en in de nabije toekomst zelfs van files die er aan dreigen te komen. Daarmee krijgt het VMSA in Assen straks een voorspellend karakter.

Buienradar

‘Populair gezegd zou je kunnen stellen dat wij werken aan een soort buienradar op verkeersgebied, maar dan voor de gemeente Assen. Automobilisten worden dan op de meest slimme wijze naar hun bestemming gestuurd’, zegt Marco Attema. Hij is als projectleider verantwoordelijk voor het in het kader van “Beter Benutten” realiseren van dit landelijk unieke verkeersmanagementsysteem.

Sensornetwerk

In Assen is in het kader van Sensor City de afgelopen vier jaar een fijnmazig netwerk met sensoren aangelegd met onder andere sensoren om verkeersintensiteiten en reistijden te meten. ‘Ons project is daar een logisch vervolg op. Dat kun je als verkeersgebruiker uiteraard niet zien. Maar we zijn nu bezig met de “bovenkant” van dit project, namelijk borden aan de kant van de weg en een parkeerverwijssysteem voor het verkeer. Die komen langs de weg te staan en zijn via glasvezel gekoppeld aan een verkeerscentrale. Die metingen gebruiken we om verkeersaanwijzingen via de borden te geven en in de toekomst ook via de mobiele telefoon of in de auto’, aldus Attema.

In steden als Amsterdam en Zwolle zijn ook al verkeersverwijssystemen, maar in Assen gaan ze nog een stap verder en kunnen ontwikkelingen straks worden voorspeld. ‘Dat is echt uniek in Nederland. Dat dit in Assen kan worden getest is enerzijds te danken aan het sensornetwerk dat hier is ontwikkeld en anderzijds aan de mooie schaal van de stad. Daardoor is Assen een soort “living lab”, vertelt Marco Attema.

Doelen VMSA

Het project in Assen heeft een viertal doelen. Ten eerste het regelen van het “normale” verkeer en daarnaast het regelen van het verkeer tijdens drukke evenementen als de TT of Superbike. Op de derde plaats is Assen bezig met de uitrol van de “FlorijnAs-projecten” en gaat een deel van de stad behoorlijk op de kop. Tot slot heeft het verkeersmanagementsysteem tot doel creëren van een “Living Lab” voor sensortoepassingen in relatie tot mobiliteitsvraagstukken. Dat laatste betekent dat ook andere organisaties of bedrijven in Living Lab Assen nieuwe technologieën kunnen testen.

Toekomst

De aanwezigheid van het fijnmazige sensornetwerk dat verspreid is over de hele stad biedt tevens mogelijkheden voor de toekomst. Zo kan er ook een verkeersmanagementsysteem voor fietsers worden ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld verkeerslichten bijvoorbeeld sneller op groen springen als er toch geen auto’s aankomen.

Beter Benutten

Het VMSA in Assen is al met al een duidelijk voorbeeld van een project van Beter Benutten. ‘Het leidt er uiteindelijk namelijk allemaal toe dat er sprake is van een vlottere doorstroming en minder oponthoud. Dat is goed voor de economie en het milieu. Daarnaast leveren we gegevens aan het Nationale Data Warehouse (NDW), dat de gegevens weer beschikbaar stelt aan onder andere Tom Tom en OV9292. De komende maanden wordt het via borden en displays voor iedereen zichtbaar waar wij al jaren mee bezig zijn en kunnen we laten zien hoe het werkt. Ondertussen denken we al na over vervolgprojecten. Want er valt technologisch nog zeer veel te ontwikkelen en daar is Assen een ideaal testcentrum voor!’, aldus Marco Attema.

De komende weken kunt u hier meer lezen over de Beter Benutten projecten Regio Groningen-Assen. Tips om te volgen:

 

11 september 2014