DVM Exchange Testsuite ondersteund door Beter Benutten

Voor hen die wat minder thuis zijn in de wereld van ITS klinkt het misschien wel als een mantra, maar iedereen die goed z’n weg weet te vinden in het ITS-veld zal bevestigen dat de tijdige beschikbaarheid van juiste en volledige data een voorwaarde is om over actuele en betrouwbare informatie te beschikken. Niet alleen voor reizigers in het OV, fietsers en automobilisten, maar ook voor de mensen “achter de knoppen” in de verkeerscentrales. De betekenis van hun werk op de doorstroming van het verkeer wordt nog wel eens over het hoofd gezien, maar is er daar zeker niet minder om! Geen wonder dus, dat Beter Benutten onlangs financiële ondersteuning heeft toegezegd aan de totstandkoming van een DVM-Exchange Testsuite.

De DVM-Exchange Test Suite maakt het mogelijk dat alle leveranciers en afnemers van Netwerkmanagement systemen en Dynamisch VerkeersManagement systemen hun producten kunnen testen met één onafhankelijk en vrij toegankelijk systeem. De naadloze communicatie van data tussen de producten van verschillende leveranciers kan daardoor worden gewaarborgd.

DVM-Exchange is een open platform, alle betrokkenen kunnen deelnemen aan de Change Advisory Board. Deze komt halfjaarlijks bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van marktpartijen en overheid. De CAB faciliteert de (door)ontwikkeling van DVM-Exchange, formuleert eisen, toetst voorstellen, brengt de functionele, technische en financiële consequenties in kaart en formeert werkgroepen.

Het bestuur van DVM-Exchange, bestaande uit publieke en private partijen onderschrijft het nut en noodzaak van het gebruik van de Test Suite en adviseert daarom deze te gebruiken bij implementaties van DVM-Exchange. Beter Benutten deelt deze visie en ziet het gebruik van de DVM-Exchange Test Suite bij voorkeur als verplicht onderdeel van het eisenpakket of acceptatie criterium in nieuwe aanbestedingen; gesprekken daarover met RWS zijn inmiddels aangezwengeld.

3 september 2014