Stimulering gebruik fietsen en e-bikes

Binnen het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt het gebruik van fietsen en e-bikes gestimuleerd. Daartoe zijn en worden beloningsprojecten gestart in Maastricht, Brabant, Utrecht en Twente, waarbij het fietsgebruik met een financiële prikkel wordt bevorderd.  

De plannen van aanpak liggen gedurende 6 weken na datum van deze publicatie ter inzage bij het secretariaat van de programmadirectie Beter Benutten, Plesmanweg 1 – 6, Den Haag of zijn hier te downloaden. 

 

13 september 2013