Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Met één app een reis plannen, boeken en betalen

Rijk en regio’s roepen bedrijfsleven op mee te praten over MaaS

Je plant, boekt en betaalt je reis met één app: dat is Mobility as a Service (MaaS). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat start samen met regionale en lokale overheden zeven regionale pilots. Bedrijven die MaaS-diensten willen aanbieden zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de zogenaamde pre-competitieve dialoog MaaS. Tijdens een aantal sessies kunnen bedrijven meepraten over belangrijke thema’s rond MaaS. Ook kunnen ze commentaar geven op de voorbereiding van de aanbesteding van de pilots. Doel is om met die input na de zomer een aanbesteding voor de MaaS-pilots te starten.  

MaaS helpt mensen met kiezen tussen verschillende mogelijkheden om van A naar B te reizen en bevat informatie over alle vervoerstypen: (deel) auto’s, openbaar vervoer,  (deel) fietsen en taxi’s. Het actuele reisadvies dat een MaaS-app gaat bieden is gebaseerd op persoonlijke voorkeuren van reizigers. Daarnaast biedt de app ook toegang tot het vervoer. Ook kunnen reizigers tijdens hun reis extra informatie ontvangen, bijvoorbeeld over vertragingen en alternatieve reisadviezen.

Vraaggericht

MaaS biedt niet alleen gemak en maatwerk voor de reiziger, maar biedt ook kansen voor vervoerders en overheden. MaaS kan zorgen voor een vervoersaanbod dat goed past bij de vraag naar mobiliteit. Het concept kan bijdragen aan een duurzaam, flexibel en betaalbaar aanbod dat bijdraagt aan de bereikbaarheid van hun stad of regio. De pilots moeten uitwijzen of dit in de praktijk zo werkt.

Pilots

In 2019 starten zeven regionale pilots: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Limburg, Groningen/Drenthe, Twente en Utrecht/Leidsche Rijn. De pilots duren twee tot drie jaar en starten regionaal, maar kunnen snel landelijk uitgerold worden. Zowel overheden als betrokken vervoersbedrijven en MaaS-aanbieders investeren in de pilots. Het ministerie van IenW heeft samen met regio’s maximaal € 20 mln beschikbaar voor de co-financiering van de opstartkosten van MaaS-diensten in de pilots.

Meer informatie

Meer informatie over de pre-competitieve dialoog MaaS staat op TenderNed. De brief die minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven op 25 juni 2018 aan de Tweede Kamer stuurden en de MaaS-community bieden meer informatie over MaaS.

26 juni 2018