“Ons belang is aantrekkelijk werkgeverschap”

“Ons belang is aantrekkelijk werkgeverschap”

De ridders van het asfalt. Zo noemt Auke Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW van regio Zwolle, de ondernemersclub als het gaat om haar houding ten opzichte van mobiliteit. De kwaliteit van de bereikbaarheid, zowel regionaal als landelijk is voor ondernemers van groot belang. Hierbij gaat het dan niet alleen om woon- werkverkeer maar juist vaak ook om logistiek, de levering en betrouwbaarheid ervan.

Toch zit er in de houding van VNO-NCW ten aanzien van mobiliteit een kanteling. “Niet meer alleen asfalt is de oplossing, dat realiseren we ons zeker”, aldus Auke Oosterhoff.  “Het gaat om bewustwording bij ondernemers wat ze zelf kunnen bijdragen en hiervoor hebben we programma’s als Beter Benutten nodig. Jullie zetten slimme mobiliteit op de agenda’s en hebben verstand van concrete maatregelen en oplossingen.”

Aanhaken bij natuurlijke activiteiten

Als het gaat om bewustwording ten aanzien van slimme mobiliteit bij ondernemers dan kun je het beste aanhaken bij het belang van de ondernemers. “Onze primaire activiteit is niet mobiliteit, het is voor ons als ondernemers dan ook geen eerste natuurlijke gedachte om hier iets mee te doen”, legt Auke uit. “Wat wel natuurlijke activiteiten zijn voor ondernemers: goed werkgeverschap, gezondheid en vitaliteit. Hieraan kunnen we natuurlijk prima slimme mobiliteit koppelen.”

Dit besef ontstaat steeds meer bij de leden van VNO-NCW maar er is zeker nog winst te boeken. Tineke de Nooij, projectleider bij Beter Benutten Zwolle Kampen, vult aan: “Mobiliteit en bereikbaarheid wordt steeds meer een gezamenlijke opgave van overheden en bedrijfsleven. En dit realiseert het bedrijfsleven zicht ook steeds meer.”

Auke: “Gezamenlijk kom je verder. Niet alleen qua invloed maar ook om minder auto’s op de weg te realiseren.” Het liefst ziet Auke dat slimme mobiliteit, onder de vlag van goed werkgeverschap, wordt ingebed in het HR- beleid van de ondernemers. 

“Ons belang om iets met slimme mobiliteit te doen is aantrekkelijk werkgeverschap. Belangrijke thema’s voor ons zijn op dit moment human capital en de energietransitie en daar past slimme mobiliteit prima in. Als we ondernemers willen verleiden om zich in te zetten voor slimme mobiliteit dan moeten we het probleem herkenbaar maken. Inspringen op problemen die ze nu ervaren.  Daarbij wil VNO-NCW ook graag bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.”

Lobby A28

Zo is VNO-NCW betrokken bij de lobby om de problematiek van de drukte op de A28 beter op de agenda van de Haagse politici te krijgen. Dat is gelukt want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte in december bekend om samen met de regio in 2018 een onderzoek naar de A28 Hoevelaken-Zwolle starten. Hierin worden de knelpunten en de oorzaken daarvan voor de korte en lange termijn in beeld gebracht. Op die manier is tijdig ingrijpen bij capaciteitsproblemen mogelijk.

Hierbij willen ondernemers ook meedenken over slimme oplossingen. VNO-NCW regio Zwolle heeft aan Beter Benutten Zwolle Kampen hierover advies gevraagd.  Auke: “We willen graag advies over wat voor Beter Benutten maatregelen zouden kunnen helpen deze problematiek te verminderen.”

Voor de toekomst ziet hij ten aanzien van mobiliteit en bereikbaarheid nog genoeg uitdagingen. “De omslag die nu al gaande is, levert nu ook weer nieuwe problemen op. Zo is het op woensdag en vrijdag erg rustig op de weg maar blijkt het op maandag en dinsdag steeds drukker te worden.” Ook op het gebied van relaties in stand houden ligt er een uitdaging. “Ik zie nieuwe manieren van ondernemen ontstaan. Zo ontstaan er netwerkondernemingen waarbij wordt samengewerkt rondom thema’s. Dit brengt weer nieuwe vraagstukken met zich mee, zoals hoe beïnvloed je en waar steek je in.”

21 juni 2018