Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Terugblik: marktconsultatiedag ‘Mobility as a Service’

Schiphol bleek niet groot genoeg voor alle deelnemers van de marktconsultatiedag Mobility as a Service (MaaS) op 29 november 2017. Waar aanvankelijk werd gerekend op honderd geïnteresseerden liep de teller algauw richting de 230. Daarom werd het zaaltje op de luchthaven ingeruild voor de Stadsgehoorzaal in hartje Leiden.

Een goede keus: want de statige zalen en de ruime opzet van het gebouw zorgden voor een prettige en ontspannen sfeer waarin organisatoren en deelnemers goed tot hun recht kwamen. De plenaire inleiding werd verzorgd in de hoofdzaal van het complex. De introductie werd verzorgd door Johan Jacobs (directeur innovatie in mobiliteit), Eric Mink (projectmanager MaaS bij innovatie in mobiliteit) en Gerben Schuhmacher (jurist en aanbestedingsexpert), alle drie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mobility as a Service

Het doel van de middag was om de honderden toegestroomde marktpartijen tekst en uitleg te geven over de marktconsultatie voor de aankomende aanbesteding voor de zeven regionale MaaS-pilots. Allereerst: wat is MaaS? Johan Jacobs vatte samen vanuit het reizigersperspectief: alle reizigers willen graag goed geïnformeerd op pad gaan; weten wat voor weer het is, welke vervoersdiensten er zijn en hoe ze ergens voor kunnen betalen. Al deze diensten samen voor alle typen reizigers (forenzen, ouderen, jongeren, etc.) in één handige tool (bijvoorbeeld een app): dat is MaaS.

Eric Mink stelde de vraag die op ieders lippen brandde: als het allemaal zo fantastisch is, waarom bestaat het dan nog niet? Waarom komen digitale platforms op allerlei zaken (hotels, muziek, films) wel goed van de grond en op mobiliteit veel minder? Waarom pakken de landelijke en regionale overheden een rol? Toch is Nederland dé plek om dit te proberen. We zijn een klein land met grote vervoersproblematiek. Marktpartijen hebben nú (tot en met 8 december) de kans aan te geven waar volgens hen belemmeringen zitten.

Verloop van de aanbesteding

Tot slot legde Gerben Schuhmacher uit hoe de aanbesteding ongeveer zal verlopen. Bijbelse getallen: er komen 7 regioprojecten, te starten met waarschijnlijk een raamcontract met zo’n 12 gunningen aan marktpartijen. Vanaf begin april 2018 wordt er per regiopilot een minicompetitie uitgeschreven. Deze minicompetities zullen per regiopilot verschillen. De opdrachtgever is de betreffende lokale overheid. Tegelijk werd benadrukt dat het hier ging om een marktconsultatie, dus dat nog niets vastligt en dat de marktpartijen via het online formulier nog allerlei suggesties, commentaren en ideeën kunnen aandragen voordat de aanbestedingen zelf van start gaan.

Regionale pilots

Na deze introductie verdeelden de deelnemers zich over de vier zaaltjes waarin de verschillende regio-pilots nader werden toegelicht. Het is de deelnemers duidelijk dat deze niet zomaar gekozen zijn. Iedere regio staat voor unieke uitdagingen en bij elkaar opgeteld zullen ze een zeer compleet beeld geven van de mogelijkheden die MaaS te bieden heeft.

Zo heeft Noord-Nederland veel oppervlakte, weinig inwoners en relatief veel zorgindicaties. Hoe combineer je dit in een goede app? Rotterdam The Hague Airport heeft een groot achterland, maar kampt met een slechte ontsluiting en problematische aansluiting op het OV. Hoe kan MaaS bijdragen aan een oplossing? Amsterdam Zuid heeft ontzettend veel vervoersmogelijkheden, maar kan de toestroom nauwelijks aan. Hoe kan dit beter op elkaar worden afgestemd? De regio Twente worstelt met de aansluiting tussen stedelijke kernen en het achterland en ziet dat veel mobiliteit onderbenut blijft. In Eindhoven en omstreken zien ze dat de grote groei van de stad leidt tot veel nieuwbouwwijken met een stevige focus op de auto. Hoe kunnen de vele (grote) werkgevers uit de regio hieraan bijdragen? In Limburg werken veel mensen in Duitsland of België. Zij pakken evenwel allemaal de auto omdat het ov (betaling, abonnementen, roosters) niet goed werkt. Kan MaaS een oplossing bieden? Tot slot Utrecht Leidsche Rijn; waar nog steeds veel te veel mensen standaard de auto pakken. Hoe kunnen we deze forenzen verleiden tot ander gedrag?

Creatief en brutaal

Uit de vele scherpe vragen en opmerkingen van de marktpartijen, tijdens zowel de plenaire gedeelten als de gesprekken in de zaaltjes, kan worden opgemaakt dat we van deze projecten veel mogen verwachten. Eric Mink hamerde er dan ook op om tijdens de consultatie, maar ook vóór de daadwerkelijke aanbesteding, zo brutaal en creatief mogelijk te zijn. Eventuele belemmeringen worden zo snel mogelijk opgelost en de intentie is om goedlopende pilots rap op te schalen. Kortom: 2018 wordt een spannend jaar.

 

Meer informatie over de regionale MaaS-pilots en de consultatiebijeenkomst staat op DutchMobilityInnovations.

 

Admin

4 december 2017