Speciale WIKI ‘Talking Traffic en verkeersmanagement’ nu online beschikbaar

De wiki vindt u via deze link

In de Talking Traffic-community is vanaf nu een speciale WIKI beschikbaar, waarin de betekenis van Talking Traffic voor verkeersmanagement centraal staat. Bezoekers vinden hier alle afspraken die door markt en overheid binnen het Partnership Talking Traffic zijn gemaakt en die betrekking hebben op verkeersmanagement:

  • alle contractuele eisen en besluiten die te maken hebben met het sturen en geleiden door wegbeheerders;
  • alle gemaakte afspraken die gaan over het zorgen voor een begrijpelijk en veilig gebruik van de nieuwe diensten.

Door een of meerdere zoekwoorden in te vullen,  krijgt bezoekers direct alle eisen en besluiten in beeld, die binnen het Partnership Talking Traffic zijn vastgesteld in relatie tot dit onderwerp. Er is ook een mogelijkheid om op de inhoud te reageren.

Vooral betrokkenen van binnen en buiten het Partnership Talking Traffic, die zich bezighouden met verkeersmanagement, of op enigerlei wijze betrokken zijn bij programma's en/of projecten op het gebied van Smart Mobility en ITS worden van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen. Wij delen graag onze ervaringen en lessons learned met anderen in het werkveld, zodat een ieder hiermee zijn voordeel kan doen bij toekomstige ontwikkelingen.

Beter Benutten

29 november 2017