SWARCO iTC2- iVRI gecertificeerd volgens nieuwe NEN-norm 3384 met intergroentijden

SWARCO iTC2- iVRI gecertificeerd volgens nieuwe NEN-norm 3384 met intergroentijden

In de stand in Houten deelde een trotse Freek van der Valk, directeur Swarco, mee dat Swarco als eerste Nederlandse leverancier van iVRI’s voldoet aan de nieuwe versie van de norm NEN3384, die op 1 januari 2018 van kracht wordt. In deze norm wordt een andere methode gehanteerd voor de bewaking van de veiligheid van de afwikkeling van verkeersstromen. De in Nederland gangbare ‘ontruiminginstijden’ worden omgezet naar de internationaal toegepaste ‘intergroentijden’. Deze methodiek biedt afhankelijk van de vormgeving van het kruispunt een compactere afwikkeling, waardoor verliestijden worden beperkt.

Dit leidt tot een hogere afwikkelingscapaciteit van de verkeersregeling. Hierdoor nemen wachttijden af en vermindert de filevorming. Swarco heeft voor haar nieuwste apparatuur het DEKRA-certificaat ontvangen, waarin staat dat de onderzoeken/test results voldoen aan de genoemde normen. Hiermee voldoet elke iVRI van SWARCO aan de nieuwe vigerende eisen die per 1 januari 2018 van kracht zijn.

29 november 2017