Talking Traffic levert wegbeheerder en weggebruiker voordelen op

Talking Traffic levert wegbeheerder en weggebruiker voordelen op

Achter de schermen is door iedereen binnen het Partnership Talking Traffichet afgelopen jaar hard gewerkt. Weggebruikers gaan vanaf 2018 steeds meer het verkeer en elkaar helpen. Zo zijn het afgelopen jaar zes hoofdgroepen van usecases ontwikkeld. Deelnemers aan de sessie ‘Talking Traffic in gesprek’ kregen een beeld van wat dat achter het stuur én in de verkeerscentrale betekent.

Comfortabel onderweg
In twee korte filmpjes kregen de aanwezigen al iets te zien van de beloofde sneak preview van de nieuwe diensten. Hoe een automobilist binnenkort op tijd wordt gewaarschuwd voor onverwachte verkeershinder: een ongeval, wegwerkzaamheden of plotselinge drukte door een evenement. En hoe hij slim wordt omgeleid en geadviseerd over een optimale snelheid of rijstrookkeuze. We krijgen straks in de auto ook informatie over maximumsnelheden, adviessnelheden, andere geldende verkeersregels én over vrije parkeerplaatsen. Real-time informatie over vrije parkeerplaatsen, passend bij onze auto, aankomsttijdstip en bestemming, gaat ons veel tijd en stress besparen. Bovendien profiteert de binnenstad daarvan: nu doolt een derde van het verkeer er nog onnodig zoekend rond. Een nieuwe generatie slimme verkeerslichten geeft nood- en hulpdiensten prioriteit en informeert de ‘gewone’ weggebruiker over bijvoorbeeld tijd tot rood, tijd tot groen en de juiste snelheid om een groene golf te halen.

Optimaal verkeersmanagement

Aan de hand van twee grote dagelijkse verkeersknelpunten, bij de Leidsche Rijntunnel en in Deventer, werd ingegaan op de concrete betekenis van Talking Traffic voor verkeersmanagement. In het geval van het dagelijkse fileprobleem bij Leidsche Rijn beginnen de problemen eigenlijk al in Noord-Brabant en Amsterdam.

Met de nieuwe diensten ontvangen reizigers op basis van inzicht in het verkeersaanbod straks al advies voordat ze van huis wegrijden; over de situatie op de weg, de snelheid én over andere routes. De kunst is dan om de een via route A en de ander via B richting Utrecht te leiden. Via floating car data worden verkeersstromen direct zichtbaar. Op basis daarvan wordt het mogelijk met het omleidingsadvies te anticiperen en individueel te adviseren.

Het verkeersprobleem in Deventer is van andere aard en spitst zich toe op een tweetal af- en toeritten. Concrete vraag is hoe we met Talking Traffic de weggebruiker beter kunnen informeren en faciliteren en het verkeer efficiënter verdelen over die twee afritten? Daarbij beschikt Deventer straks over 51 intelligente verkeerregelinstallaties.

Via floating car data krijgt de verkeersmanager straks veel meer inzicht in het verkeer dan via de huidige lussen in de weg. Ook de iVRI’s gaan Deventer helpen. Ze kunnen real-time data doorgeven over de verkeersdruk en de weggebruikers kunnen dankzij informatie in hun auto beter anticiperen op de verkeerslichten die zich ook beter instellen op aanvoer op de weg.

Cruciaal hierbij is dat data binnen een seconde heen en weer gaat. Met de iVRI’s wordt dat haalbaar. Daarnaast is geofencing (het virtueel afbakenen van een geografisch gebied door middel van GPS) essentieel, waardoor verkeerslichten tijdig de juiste informatie krijgen over hoeveel verkeer eraan komt.

Het vizier van een ieder binnen en buiten het Partnership richt zich vooral op de uiteindelijke uitrol van de nieuwe diensten op straat. Maar ook alle resultaten die in de tussentijd worden bereikt, verdienen natuurlijk aandacht. In een boeiende caroussel kregen de aanwezigen een uitgebreid overzicht van belangrijke tussenstappen die in de afgelopen maanden zijn gezet en die in veel gevallen een belangrijke randvoorwaarde betekenen voor het succes van straks.

Groene en blauwe truien
En pratend over tussenresultaten, was daar ook de uitreiking van de inmiddels al enigszins vertrouwde ‘wielertruien’ voor (extra) opvallende prestaties. Dit jaar ging de groene trui voor de best presterende ploeg ‘in de ploegentijdrit’ naar de werkgroep Intelligente Kruispunten voor hun prestaties in het tussenklassement. Blauwe tricots waren er voor drie tussensprintkampioenen in datalevering: de regio’s Stedendriehoek, Midden-Nederland en Noord-Brabant.

Bovendien waren er dit jaar nog twee truien voor de buitencategorie. Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland, werd gelauwerd als ‘mechanicien’ van deze Talking Traffic-ploeg, vooral vanwege de inzet en deskundigheid van zijn team richting VRI-ombouw. David van Baerle, directeur wegverkeersmanagement RWS, ontving een ‘gouden bidon’, omdat hij als ‘moderne’ soigneur voorkomt dat de renners omvallen door gebrek aan energie. En natuurlijk waren er voor alle winnaars kussen van de rondemissen.

Ambitie
Als afsluiting verwoorden Jan Bert Dijkstra (programmadirecteur Beter Benutten), Caspar de Jonge en Chris de Vries kort hun ambities. ‘In Beter Benutten hebben we 78% van de projecten afgerond op het gebied van ITS, logistiek, fietsstimulering, werkgeversaanpak en OV’, zegt Dijkstra. ‘We werken op alle fronten samen met regionale overheden en bedrijven aan mobiliteit, met de focus op concrete resultaten en het optimaal inzetten op publiek-private samenwerking. En daar gaan we zeker mee door.’ Datzelfde geldt voor het Partnership Talking Traffic. ‘Daarmee gaan we sowieso door tot 2020, én met meer partijen’, aldus De Jonge. ‘We gaan nog meer toepassingen ontwikkelen en willen aansluiten op internationale innovaties zoals Mobility as a Service en geautomatiseerde voertuigen.’ Ook volgens De Vries staan we aan een vooravond van een grote ontwikkeling. ‘We zijn zeer innovatief en lopen wereldwijd voorop. Die innovatie moet nu praktijk gaan worden.’

Beter Benutten

29 november 2017