Traffic Light Exchange (TLEX) maakt real-time data-uitwisseling tussen verkeerslichten en weggebruikers mogelijk

Elke weggebruiker kan vanaf deze zomer overal in Nederland gebruik maken van informatie over verkeerslichten. Het type auto, de eventuele opties van de auto, de betreffende stad en de leverancier van verkeerslichten in die stad maakt hierbij niet uit. Daarvoor zorgt het nieuwe landelijke overnamepunt Traffic Light Exchange (TLEX): het centrale punt voor geautomatiseerde uitwisseling van real-time data tussen nieuwe slimme verkeersregelinstallaties (iVRI's) en weggebruikers. Hiermee is Nederland wereldwijd koploper.

TLEX is dé plek waar miljoenen data tussen weggebruikers en kruispunten heen en weer gaan. Het overnamepunt vormt zo een cruciale schakel in de keten van Talking Traffic, waarbij weggebruikers, iVRI's en infrastructuur real time met elkaar kunnen communiceren met als doel het verkeer soepel, efficiënt en veilig te laten verlopen. Data van alle iVRI's (van alle leveranciers van verkeerslichten) wordt via TLEX ontsloten. Daarmee wordt een landelijke dekking gerealiseerd.

In TLEX komen grote hoeveelheden data van kruispunten binnen: wanneer is welk verkeerslicht rood of groen en hoe lang nog? Deze data gaat vervolgens razendsnel naar clouddiensten. In de cloud komt niet alleen iVRI-data binnen, maar ook data over bijvoorbeeld weersomstandigheden, het verkeersaanbod, ongevallen, files en parkeerdata. Clouddiensten controleren en combineren deze datastromen. Andere bedrijven gebruiken de data om hun klanten (weggebruikers) onderweg via een app, navigatiesysteem en zelfs op de fiets van op maat gesneden informatie te voorzien. Data die daarmee geproduceerd wordt komt via TLEX bij de individuele verkeerslichten zodat ter plekke de regeling kan worden geoptimaliseerd.

Tweerichtingsverkeer

De real-time datastroom is tweerichtingsverkeer: ook weggebruikers zijn ‘connected' via hun smartphone of navigatiedienst en geven tijdens hun reis waardevolle data terug via de cloud en TLEX  naar de iVRI. De nieuwe iVRI's zenden dus niet alleen data uit, maar ontvangen het ook vanuit TLEX  en kunnen hiermee bijvoorbeeld regelingen aanpassen op basis van werkelijk verkeersaanbod.

Wegbeheerders kunnen er met de nieuwe VRI's voor kiezen om sommige weggebruikers prioriteit te geven boven andere, denk aan ambulances, zwaar vrachtverkeer of openbaar vervoer. Ook groepen fietsers kunnen bijvoorbeeld groen licht krijgen zodra ze het kruispunt naderen. iVRI's kunnen zich aanpassen naar actuele drukte, soorten voertuigen, verdeling over de stad en actuele snelheden. Minder onnodig stoppen en optrekken zorgt voor een vloeiender en veiliger verkeersafwikkeling met aanmerkelijk minder CO2-uitstoot. Dit jaar bouwen wegbeheerders al ruim 1250 VRI's om tot iVRI's, verspreid over het hele land, met name op de drukste kruispunten. De komende jaren volgt de rest van Nederland.

TLEX is ontwikkeld onder de paraplu van het partnership Talking Traffic, een bijzondere samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, lokale en regionale overheden en ruim twintig marktpartijen rond de ontwikkeling van innovatieve verkeersdiensten. TLEX is een coöperatie in oprichting en wordt aangevoerd door Swarco, is inmiddels ingericht en start de testwerkzaamheden met VRI-leveranciers vanaf 3 april 2017. In dit partnership zijn hoge eisen gesteld aan privacy en security, die uiteraard ook voor TLEX gelden. Deze worden zorgvuldig ingevuld en gecontroleerd.

Innovatie met internationale betekenis

Er ontstaat een wereldwijd unieke situatie, doordat er in TLEX gebruik wordt gemaakt van internationale standaarden (SPaT, MAP). Weggebruikers kunnen in de komende jaren overal in Nederland gebruikmaken van informatie over verkeerslichten, waarbij ze kunnen kiezen uit verschillende navigatiediensten. Denk bijvoorbeeld aan een adviessnelheid, waardoor een automobilist zeker weet dat hij bij het verkeerslicht verderop een groen licht krijgt en kan doorrijden of informatie over de wachttijd tot groen licht.    

TLEX is nu gereed en kan data ontvangen van iVRI's, data doorgeven aan diverse clouds, data ontvangen van clouds en weer bezorgen bij iVRI's. Op dit moment ronden wegbeheerders de inkoop van de benodigde aanpassingen aan ruim 1250 iVRI's af, zodat deze in de tweede helft van 2017 operationeel zullen zijn. Diverse bij het Partnership Talking Traffic betrokken dienstverleners, zoals Flitsmeister, Locatienet en MTVNL, ontwikkelen hun diensten nu zodanig dat ze de beschikbare informatie van onder andere VRI's direct doorgeven aan hun gebruikers - real-time en op een veilige manier. En dus ook hun gebruikers kenbaar kunnen maken bij de betreffende VRI waar naartoe wordt gereden.

Partnership Talking Traffic

Binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met decentrale overheden en zo'n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom en automotive sector en dienstverlening samen aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen, in de drukste regio's en steden, te verbeteren door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen. Overheid en markt werken samen aan ontwikkeling en exploitatie in een meerjarig innovatiepartnership tot en met 2020. Onderzoek wijst uit dat slecht afgestelde verkeerslichten jaarlijks zo’n € 90 miljoen aan maatschappelijke schade opleveren. Met Talking Traffic iVRI’s gebeurt dat afstellen continu en volautomatisch, waarmee de afhankelijkheid van detectielussen van €1.000,- per stuk per jaar tot het verleden behoort.

Lees meer over TLEX in het e-zine van Talking Traffic

29 maart 2017