Mobiliteitsscan

De Mobiliteitsscan is een internettool die gemeten en berekende verkeersdata (auto, openbaar vervoer en fiets) ontsluit en met elkaar in verband brengt. De Mobiliteitsscan geeft inzicht in de locaties met bereikbaarheidsproblemen en laat zien welke wegvakken de vertraging veroorzaken voor de twaalf Beter Benutten-regio’s.

Effecten

Bovendien biedt de Mobiliteitsscan marktpartijen de mogelijkheid om aannames te doen en hiermee het effect van maatregelen en diensten in kaart te brengen. Voor bepaalde (typen) wegvakken kan de vertraging bijvoorbeeld worden ‘uitgeschakeld’ als daar efficiënter wordt geritst of als voertuigen dichter op elkaar kunnen rijden. We veronderstellen dat zo'n maatregel effect heeft op zowel het weefvak zelf als het (door de scan berekende) ‘bovenstroomse’ invloedsgebied daarvan.

Voorbeeld uit Mobiliteitsscan: wegvakken waar automobilisten een (te) lange reistijd hebben

De effecten worden in de Mobiliteitsscan vervolgens opgeschaald, zodat duidelijk wordt hoeveel weggebruikers profijt kunnen hebben van bijvoorbeeld een ITS-dienst die het ritsen efficiënter maakt. Zo kan een inschatting worden gemaakt van de omvang van de potentiële markt voor de dienst. Ook kan de maatschappelijke betekenis daarvan ervan worden berekend, in termen van bijvoorbeeld reistijdbesparing voor alle weggebruikers en afname van roet en CO2-emissies.

De standaard analysemogelijkheden van de Mobiliteitsscan zijn groot, maar ook maatwerkanalyses zijn mogelijk.

Toegang tot Mobiliteitsscan

De mobiliteitsscan is ook voor marktpartijen toegankelijk via www.mobiliteitsscan.info. De gebruikersnaam en het wachtwoord hiervoor kunt u opvragen bij itsbeterbenutten@minienm.nl.